JPK z aplikacją tos

JPK z aplikacją tos
2019-01-07

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT czynni są zobowiązani do przekazania pliku JPK_VAT w wersji elektronicznej, w terminie do 25-tego dnia miesiąca za  miesiąc poprzedni. Jeśli 25 dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin przesłania pliku przypada pierwszego dnia roboczego.

Pamiętaj!!! Każdy czynny podatnik VAT przekazuje plik JPK_VAT co miesiąc, nawet jeśli składa deklarację w okresach kwartalnych (VAT-7K).

Przesyłany plik zawiera dane z rejestru zakupu i sprzedaży VAT i jest zgodny z przekazaną deklaracją VAT.  Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, wynikającego z art. 113 ust 1 lub 9 albo art. 43 ust.1 ustawy o VAT nie są objęci obowiązkiem składania pliku JPK_VAT.

Pliki JPK mają określony układ i format (schemat xml), który umożliwia administracji skarbowej szybkie ich przetwarzanie. Podatnik generuje je ze swojego systemu informatycznego i przekazuje w ustawowym terminie (JPK_VAT), bądź na wezwanie urzędu skarbowego (m.in.JPK_PKPIR i JPK_FA).

Od 1 lipca 2018 wszyscy podatnicy, którzy prowadzą KPiR albo wystawiają faktury przy użyciu systemów komputerowych są zobowiązani przekazać pliki JPK_PKPIR albo JPK_FA na żądanie organów podatkowych, w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.  Organ podatkowy może żądać JPK zarówno od podatnika jak i kontrahenta, jeżeli prowadzi księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Pliki JPK przekazywane na żądanie organów podatkowych są przesyłane w wersji elektronicznej. To oznacza, że możemy je utworzyć przy pomocy programu księgowego np. aplikacji tos i przekazać za pomocą bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0, udostępnionej na stronach Ministerstwa Finansów, bądź przekazać na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD itp. Nośnik można przesłać także pocztą tradycyjną. Plików JPK nie przekazujemy e-mailem.

Pamiętaj!!! Z systemem tos przygotujesz JPK_VAT, ale także JPK_FA JPK_PKPIR.

Z końcem roku 2018 Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace na przygotowaniem ustawy, zgodnie z którą obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT. Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT nie będzie musiał składać deklaracji VAT-7 albo VAT-7K i dodatkowo pliku JPK_VAT, a jedynie złoży plik JPK_VAT wg zaktualizowanej struktury.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że nowelizacja przepisów zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku.

Cofnij do listy