Aktualizacja systemu tos 28.01.2021 r.

2021-01-29

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

Najważniejsze zmiany to :

  • możliwość oznaczenia faktur wyrażeniem „metoda kasowa”,
  • dodanie opcji cyklicznego wystawiania faktur,
  • dodanie szablonu noty korygującej, w tym także opcja wystawienia noty korygującej do otrzymanej na konto tos, faktury (system automatycznie zaczyta dane do szablonu noty korygującej),
  • dodanie komunikatu do procesu anulowania faktury,
  • stworzenie opcji przypisania metody i terminu płatności dla konkretnego kontrahenta,
  • dodanie opcji wyszukiwania i sortowanie wierszy w ewidencji sprzedaży

Ponadto zaktualizowano instrukcję użytkownika oraz akty prawne w module Moje dokumenty.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

Cofnij do listy