Aktualizacja systemu tos 24.08.2020r.

2020-08-24

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

Najważniejsze zmiany to :

  • stworzenie Ewidencji sprzedaży zwolnionej z VAT oraz dodanie mechanizmów pozwalających na kontrolę limitu sprzedaży by nie przeoczyć momentu, z którym użytkownik stanie się czynnym podatnikiem VAT,
  • umożliwienie eksportu danych z Bazy towarów i usług oraz z KPiR do Excel – dzięki tej opcji w szybki sposób można przygotować arkusz inwentaryzacyjny czy też wykonać analizę przychodów i kosztów,
  • dodanie w szablonie dokumentów, w polu „Metoda płatności” dodatkowych opcji, takich jak: przedpłata, barter, zgodnie z umową,
  • dodanie w szablonie dokumentów, w polu „Termin płatności” dodatkowych opcji, takich jak: 30 dni, 45 dni i zgodnie z umową,
  • umożliwienie użytkownikowi wybrania domyślnej metody płatności, domyślnego terminu płatności oraz domyślnej jednostki miary – opcje te przyspieszają proces fakturowania,
  • listy faktur wczytują dokumenty wg daty wystawienia – dotychczas faktury były wczytywane wg daty sprzedaży,
  • dodano opcję przenoszenia otrzymanych proform do Kosza – dzięki temu można usunąć z listy proformy, które nie są potrzebne albo są nieaktualne,
  • w module Baza towarów i usług dodano opcję masowego usuwania wpisów.

 

W tej aktualizacji udostępniamy odrębną ewidencję sprzedaży, która dotyczy zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z zapisami art. 109 ustawy o VAT podatnicy zwolnieni z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień.

Wiele podmiotów korzysta ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na fakt, iż ich sprzedaż za rok poprzedni nie przekracza limitu 200 tys. zł. Z momentem przekroczenia tego limitu stają się czynnymi podatnikami VAT, którzy do sprzedaży zobowiązani są doliczyć VAT w obowiązującej stawce, składać deklarację VAT oraz plik JPK_VAT wg określonej struktury itp. Niedopełnienie obowiązków wiąże się z sankcjami, dlatego też niezmiernie istotne jest określenie momentu przekroczenia limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia w VAT. Oddajemy użytkownikom nowe rozwiązanie, które pozwoli im w przystępny sposób kontrolować wartość sprzedaży, a tym samym wychwycenie w porę, momentu przekroczenia limitu.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

Cofnij do listy