Aktualizacja systemu tos 20.04.2021 r.

2021-04-20

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

 

Najważniejsze zmiany to :

  • moduł Kontrahenci: dodano pola „Poczta” oraz „Regon”. Dodano także możliwość zaznaczania przy danym kontrahencie opcji „Metoda kasowa”, dzięki czemu dodając wpis do Rejestru zakupu VAT, automatycznie zostanie zaznaczony box „MK” w zakładce Oznaczenia transakcji,
  • moduł Rejestry VAT: dodanie w rejestrze zakupu VAT oznaczenia „VAT_RR”,
  • moduł Faktury: dodanie do szablonów dokumentów kolejnych jednostek miary, m.in. kilometr, doba, hektar itp.,
  • dodano nowy szablon do modułu Faktury – „Faktura marża” oraz stworzono w module Rejestry VAT zakładkę „Rozliczenie marży”. Dzięki nowym funkcjonalnościom użytkownik wystawi fakturę marżę, ale także obliczy kwotę marży oraz podatek VAT wynikający z transakcji.

 

W tej aktualizacji udostępniamy narzędzie dla firm, które rozliczają się z podatku VAT na zasadzie marży. W module Rejestry VAT zamieściliśmy odrębną zakładkę „Rozliczenie marży”, która dzięki intuicyjnemu interfejsowi, pomaga użytkownikowi systemu tos obliczenie kwoty marży brutto i netto oraz kwoty podatku VAT, jakie wynikają z pojedynczej transakcji. Korzystając z rozwiązań oferowanych przez system tos, użytkownik nie musi prowadzić dodatkowych obliczeń w Excelu czy ręcznie, wystarczy podać minimum danych, a system obliczy niezbędne kwoty, ułatwiając tym samym rozliczenie z urzędem skarbowym.

W przypadku faktur marża opodatkowaniu podatkiem VAT podlega tylko kwota marży, którą pobiera sprzedawcy. Na fakturze jest umieszczona wartość brutto, bez wyszczególnienia stawki podatku VAT czy samej kwoty podatku, ale sprzedawca musi ją obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT przedsiębiorca rozliczający się na zasadzie marży, oprócz rejestru sprzedaży VAT jest zobowiązany także do zaprowadzenia ewidencji obrotu opodatkowanego na zasadach marży, w której będzie znajdowało się szczegółowe rozliczenie każdej transakcji, a więc m.in. informacje od kogo i po jakiej cenie sprzedawca nabył towar, który następnie został sprzedany w procedurze VAT marża.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

 

 

Cofnij do listy