Aktualizacja systemu tos 14.01.2020r.

2020-01-15

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2020 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

Najważniejsze zmiany to :

  • możliwość generowania kodów QR na fakturach,
  • dodanie w Akcjach faktur odebranych w tos, opcji kopiowania danych do przelewu,
  • dodanie do szablonu faktury opcji oznaczenia dokumentu wyrażeniem „mechanizm podzielonej płatności”,
  • dodanie w kalkulatorze podatkowym pola do wpisania składki na ubezpieczenie społeczne,
  • w oknie rejestracji konta dodano opcję wczytania danych użytkownika z bazy GUS – opcja przyspiesza proces rejestracji użytkownika w systemie.

 

Wprowadzenie opcji kopiowania danych do przelewów oraz możliwości generowania kodów QR na wystawionych fakturach to główne zmiany tej aktualizacji. Mają one na celu przyspieszenie procesu wykonywania płatności za faktury.

Kod QR to unikalny dwuwymiarowy znak graficzny w formie kwadratu, umożliwiający zapisanie dowolnej informacji, w naszym przypadku pozwalający na zapisanie danych w celu sprawnego przygotowania polecenia przelewu. Aplikacja tos umożliwia generowanie kodów QR na wystawionych dokumentach, które są zgodne z „Rekomendacją Związku Banków Polskich dotycząca kodu dwuwymiarowego (2D) umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim.”

Aby zrealizować płatność za pomocą kodu QR należy pobrać aplikacje mobilną swojego banku, która umożliwia skanowanie kodów. Następnie należy zeskanować na swoim urządzeniu kod QR. Na ekranie pojawią się wszystkie niezbędne dane do wykonania płatności.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

Cofnij do listy