Aktualizacja systemu tos 09.12.2020 r.

2020-12-09

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 09 grudnia 2020 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

Najważniejsze zmiany to :

  • modernizacja KPiR – w odpowiedzi na uwagi użytkowników zmodernizowaliśmy wygląd KPiR, tak by moduł był przejrzysty i intuicyjny, ponadto wprowadzono opcję bufora, do którego trafiają dokumenty przed zaksięgowaniem. Opcja zaksięgowania wpisów KPiR zabezpiecza dane przed przypadkową zmianą. Ponadto udoskonalono funkcję wyszukiwania wpisów oraz dodano możliwość sortowania danych,
  • rozszerzenie opcji exportu z tos do Platformy Elektronicznego Fakturowania o faktury korygujące,
  • rozszerzenie opcji importu do tos z Platformy Elektronicznego Fakturowania o faktury korygujące,
  • zmiany w listach faktur, tak by były bardziej intuicyjne i pozwalały na przyspieszenie pracy z dokumentami.

 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

 

 

Cofnij do listy