Aktualizacja systemu tos 05.03.2020r.

2020-03-05

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 05 marca 2020 roku nastąpiła aktualizacja systemu tos.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych w systemie tos jest wdrożenie możliwości oznaczania faktur, proform oraz wydruków rejestrów VAT i KPiR numerem BDO.

Przedsiębiorcy wprowadzający m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny, baterie, akumulatory, pojazdy, a także produkty w opakowaniach, opony i oleje smarowe, są zobowiązani do posługiwania się numerem rejestrowym Bazy Danych o Odpadach. Aby uzyskać ten numer, przedsiębiorcy muszą zarejestrować się do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”.

Przepisy ustawy o odpadach wskazują, że podmiot zobowiązany do rejestrowania się w Bazie Danych o Odpadach jest zobligowany do umieszczenia numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzona działalnością np. na fakturach, paragonach, sprawozdaniach itp.

System tos w pełni spełnia wymagania w tym zakresie.

O obowiązku umieszczania numeru BDO m.in. na fakturach warto pamiętać, ponieważ brak prawidłowego oznaczenia dokumentu może skutkować karą administracyjną.

 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zmian, których celem jest usprawnienie Państwa pracy oraz rozwój systemu tos.  Wszelkie sugestie i propozycje można zgłaszać na adres kontakt@tosend.pl

Cofnij do listy