Generowanie plików JPK

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić system podatkowy, wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny (dalej JPK), który dla części podmiotów obowiązuje od 1 lipca 2016 roku. Głównym celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników.

Obecnie JPK składa się z 7 struktur:

  1. Księgi rachunkowe JPK_KR
  2. Wyciąg bankowy JPK_WB
  3. Magazyn JPK_MAG
  4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
  5. Faktura JPK-FA
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
  7. Ewidencja przychodów JPK_EWP

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych struktur m.in. dotyczące paragonów fiskalnych.

Aplikacji tos pozwala na generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_PKPIR za darmo przez cały okres użytkowania systemu.

Jedyną strukturą, którą podatnicy są zobowiązani przekazywać co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów jest JPK_VAT. JPK_VAT obrazuje dane wykazane w rejestrach VAT, a w konsekwencji jest zgodny ze składaną do urzędu skarbowego deklaracją VAT. Plik JPK_VAT składa się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (tylko) za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Warto zapamiętać, że miesięczna wysyłka JPK_VAT dotyczy także podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Aplikacja tos jest dostosowana do nowego obowiązku, który ciąży na użytkownikach aplikacji będących czynnymi podatnikami VAT.

Użytkownicy korzystający z tos, w module Rejestry VAT znajdą opcję Pobierz JPK_VAT. Wystarczy podać miesiąc, za który chcemy wygenerować dane i kliknąć Pobierz. Wygenerowany w ten sposób plik JPK_VAT należy zapisać na dysku komputera, a następnie można go przesłać do Ministerstwo Finansów za pośrednictwem udostępnionej przez Ministerstwo aplikacji Klient JPK 2.0

 

 

 

TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka