Faktury online

tos to bezpieczny system do przesyłania e-faktur, między firmami, który uwalnia ludzi od uciążliwych obowiązków związanych z obsługą papierowych faktur. Dzięki tos posiadasz wszystkie faktury w jednym miejscu i możesz nimi zarządzać.

Wystawisz faktury, a one zostaną automatycznie dostarczone na konta klientów w tos – odbiorców faktur, bez konieczności ich drukowania czy generowania pliku pdf i wysyłania ich mailem.

Otrzymasz faktury od swoich kontrahentów, którzy posiadają konto w tos, bez konieczności ich noszenia w teczkach, logowania się na kilku portalach aby je otrzymać, czy otwierania fałszywych wiadomości e-mail.

Jeszcze nigdy wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych nie było tak proste.

Wystawianie e-faktur w programie tos

Wszystko dzieje się wewnątrz systemu, sprzedawca po wypełnieniu formularza faktury klika „Wystaw i wyślij” , faktura zostaje jednocześnie wystawiona i przesłana na konto odpowiedniego klienta w tos.

Kontrahenci są identyfikowani na podstawie NIP i w ten sposób faktura trafi zawsze do odpowiedniego nabywcy.

Pamiętaj, że wszystko dzieje się wewnątrz systemu co oznacza, że Ty jako sprzedawca wystawiasz i dostarczasz faktury dla twojego odbiorcy w tos, ale jednocześnie masz możliwość odebrania faktur, które zostały wystawione dla Ciebie. 

program do faktur online

Faktury są dostępne dla wystawcy i odbiorcy już sekundę po transakcji, a dodatkowe funkcje systemu pozwalają na to, aby dane zawarte w fakturach były automatycznie ujęte w KPiR, Ewidencji sprzedaży czy Rejestrach VAT.

W systemie tos wystawisz zwykłą fakturę, fakturę zaliczkową, a także rozliczysz zaliczkę, wystawisz korekty oraz proformę. Program tos to innowacyjne rozwiązanie pozwalające między innymi na wygenerowanie elektronicznej faktury w formie ustrukturyzowanej xml, a także na import i eksport dokumentów do Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Program do faktur dla firm

Skuteczny i bezpieczny program do dostarczania e-faktur to podstawa działania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Pomaga ograniczyć koszty związane z działalnością działu księgowości Twojej firmy lub biura rachunkowego, z którym współpracujesz.

Aplikacja tos posiada wiele zalet, dzięki którym cieszy się zaufaniem przedsiębiorców, właścicieli firm i księgowych. Pozwala na poprawę funkcjonowania firmy, ograniczenie kosztów związanych z tradycyjnym prowadzeniem księgowości.

Nasze unikatowe rozwiązanie wpływa korzystnie na efektywność pracy. Automatyzacja procesów księgowych sprawia, że nie musisz samodzielnie zajmować się fakturami - system tos zrobi to za Ciebie. Czas i środki potrzebne na przepisywanie, układanie, archiwizowanie oraz dostarczanie faktur do biura rachunkowego możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy.

tos to rozwiązanie usprawniające działanie Twojej firmy.                 

Obszerna baza danych kontrahentów umożliwia zapisanie danych teleadresowych, numerów rachunków bankowych oraz innych informacji na temat klienta. Co więcej, wprowadzając kontrahenta do swojej bazy w tos, wystarczy, że znasz jego numer NIP, a program pobierze nazwę i adres z bazy danych GUS.

Stworzona baza towarów i usług znacznie przyspiesza proces fakturowania. Pozwala na wprowadzenie nieograniczonej ilości pozycji towarowych, określenie indeksu, a także wskazanie grupy towarów i usług (GTU). Dane zapisane w bazie towarów i usług można w łatwy sposób eksportować do pliku Excel, by wykonać niezbędne zestawienia czy przygotować arkusz inwentaryzacyjny.

tos posiada moduł Raporty, który pomoże Ci w codziennym zarządzaniu firmą. Generując Raport według przedstawiciela otrzymujesz kompleksową informację o wystawionych fakturach przez poszczególnych handlowców w Twojej firmie. Otrzymasz także pełną informację o przychodach i kosztach w różnych przekrojach.

raporty w programie do faktur online

tos jest wyjątkowo prosty w obsłudze, a intuicyjny interfejs programu pozwala na wygodne i łatwe korzystanie z wszystkich funkcji aplikacji.

tos to przede wszystkim inwestycja w rozwój Twojej firmy. Decydując się na korzystanie z aplikacji, wprowadzasz swoje przedsiębiorstwo w XXI wiek i dajesz znak wszystkim swoim kontrahentom, że Twoja firma jest nowoczesna, zorientowana na rozwój i nowe technologie wspierające biznes.

Wszelkie faktury elektroniczne (wysłane i otrzymane) zapisują się w aplikacji w tzw. chmurze, dzięki czemu e-faktury są dostępne z każdego komputera lub urządzenia mobilnego, takiego jak tablet czy telefon. Pozwala to na wgląd w e-faktury 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Jak wygląda faktura online?

Faktura online czy też w formie papierowej, jest dokumentem, który w założeniu ma zawierać szczegółowe informacje w zakresie zawieranej transakcji. Jeśli zostanie wystawiona nieprawidłowo, to mogą nas spotkać z tego powodu nieprzyjemność, głównie ze strony Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Ramy prawne

Nowelizacja przepisów ustawy o VAT spowodowała, że od 2014 roku każdy przedsiębiorca otrzymał możliwość wystawiania faktury, bez znaczenia pozostaje fakt czy jest on czynnym czy biernym podatnikiem tego podatku. Jeśli jesteśmy osobą uprawnioną do wystawiania faktur, musimy dokładnie określić, co powinno się na nich znaleźć, a czego powinniśmy unikać. Sama konstrukcja faktury jest określona mocą prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług art. 106e ust. 1 faktura powinna zawierać co najmniej datę wystawienia, a także kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje. W fakturze muszą się też znaleźć imiona i nazwiska lub nazwa podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy, oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Nie może tam zabraknąć numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Należy też dokładnie określić datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W dalszej kolejności powinna zawierać nazwę usługi lub też sprzedawanego towaru oraz miarę i ilość dostarczonych towarów, lub zakres wykonanych usług. Musi się tam też znaleźć cena jednostkowa, jaką kupujący zapłacił za dany towar lub usługę, a także kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Ostatecznie jest też wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku, stawka samego podatku VAT oraz suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku. Na końcu umieszczamy kwotę należności ogółem.

e-faktura ustawa vat

Samodzielnie wystawianie tego dokumentu jest skomplikowane i czasochłonne dlatego dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest elektroniczna faktura. Polecamy korzystanie z darmowego programu do faktur tos.

Drukowanie, koperta, pieczęć i wysyłanie faktury cyfrowej w formie papierowej nie jest zbyt wydajne zwłaszcza w XXI wieku. Taki proces jest złożony i kosztowny i niezbyt przyjazny dla środowiska (papier, transport itp.). Z tego powodu europejskie przepisy stawiają fakturę elektroniczną na równi z fakturą papierową (1 lipca 2011 r.). E-faktura może być wysyłana bez podpisu elektronicznego i, na przykład, pocztą elektroniczną. W ten sposób faktura online ułatwia życie przedsiębiorcom.

Czym jest e-faktura?

W odpowiedzi na dyrektywę europejską 2014/55 ustawodawca definiuje fakturę elektroniczną w ustawie o promowaniu administracji elektronicznej (ustawa o e-administracji - EgovG) w następujący sposób.

1. Dokument jest wystawiany, przesyłany i odbierany w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym oraz
2. format umożliwia automatyczne i elektroniczne przetwarzanie faktury.

Proste wysyłanie faktur w postaci plików PDF nie spełnia tych wymagań, ponieważ odbiorcy nie mogą automatycznie przetwarzać takich plików. Zamiast tego odbiorcy oczekują faktur elektronicznych w ustrukturyzowanym formacie. Hybrydowe formaty faktur pozwalają uniknąć tej wady, łącząc format strukturalny do odczytu maszynowego i wizualną reprezentację czytelną dla człowieka. Technicznie można to osiągnąć poprzez osadzenie struktury XML w pliku PDF.

Jakie są zalety e-faktury?

Główna zaleta e-fakturowania polega na ogromnym potencjale oszczędności kosztów, jaki wprowadzają faktury elektroniczne dla firm. Koszty drukowania i wysyłki są wyeliminowane, faktury mogą być dostarczane szybciej, a błędy w przetwarzaniu faktur przychodzących są zmniejszone. Ponadto zastosowanie e-fakturowania skraca czas od fakturowania do płatności, a tym samym zwiększa płynność dostawcy i zwiększa szanse klienta na spełnienie wymagań dotyczących rabatu handlowego, jeśli zostało to wcześniej uzgodnione. Dzięki konwersji na fakturowanie elektroniczne eliminuje się od 60 do 80% kosztów ponoszonych przy wystawianiu faktur papierowych. To też bezpieczna wymiana wszystkich faktur za pomocą szyfrowanych procedur transmisji. Zautomatyzowane przetwarzanie faktur przychodzących z procesami zatwierdzania opartymi na przepływie pracy zapewnia całkowitą przejrzystość i szybszą rezerwację faktur. Korzystanie z faktur elektronicznych optymalizuje wewnętrzne procesy, oszczędza koszty, zwiększa przejrzystość wewnętrznych procesów i poprawia wpływ na środowisko. Firmy mogą w ten sposób poprawić lojalność klientów i zabezpieczyć możliwości rynkowe oraz przewagę konkurencyjną.

Masowe przyjęcie faktur elektronicznych w UE prowadzi do znacznych korzyści ekonomicznych i wzrostu konkurencyjności europejskiego biznesu. Przy wsparciu prawodawstwa europejskiego akceptacja e-faktur przez rządy ułatwi prowadzenie interesów z sektorem publicznym. Zastosowanie e-fakturowania w sektorze publicznym może w różny sposób przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
· wspiera priorytety polityki publicznej, takie jak redukcja deficytu sektora publicznego, przejrzystość finansowa i promocja zrównoważonego rozwoju.
· przyczyni się w szczególności do znacznego ograniczenia kosztów i wydajności sektora publicznego.
· zapewni również korzyści dostawcom z sektora prywatnego i stworzy możliwości dla sektora publicznego do działania jako katalizator szerszego przyjęcia procesów cyfrowych wspólnych z sektorem prywatnym.

program do e-faktur wystawianie

TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka