Faktury online

tos to bezpieczny system do przesyłania e-faktur, między firmami, tak aby uwolnić ludzi od uciążliwych obowiązków związanych z obsługą papierowych faktur.

Dzięki tos posiadasz wszystkie faktury w jednym miejscu i możesz nimi zarządzać. Jeszcze nigdy wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych nie było tak proste.

Wystawisz faktury, a one zostaną automatycznie dostarczone na konta klientów w tos – odbiorców faktur, bez konieczności ich drukowania czy generowania pliku pdf i wysyłania ich mailem.

Otrzymasz faktury od swoich kontrahentów, którzy posiadają konto w tos, bez konieczności ich noszenia w teczkach, logowania się na kilku portalach aby je otrzymać, czy otwierania fałszywych wiadomości e-mail.

Jak działa tos

Wszystko dzieje się wewnątrz systemu, sprzedawca po wypełnieniu formularza faktury klika „Wystaw i wyślij” , faktura zostaje jednocześnie wystawiona i przesłana na konto odpowiedniego klienta w tos.

Kontrahenci są identyfikowani na podstawie numeru NIP i w ten sposób faktura trafi zawsze do odpowiedniego nabywcy.

Pamiętaj, że wszystko dzieje się wewnątrz systemu co oznacza, że Ty jako sprzedawca wystawiasz i dostarczasz faktury dla twojego odbiorcy w tos, ale jednocześnie masz możliwość odebrania faktur, które zostały wystawione dla Ciebie. 

Faktury są dostępne dla wystawcy i odbiorcy już sekundę po transakcji, a dodatkowe funkcje systemu pozwalają aby dane zawarte w fakturach były automatycznie ujęte w KPiR i Rejestrach VAT.

Skuteczny i bezpieczny program do dostarczania e-faktur to podstawa działania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Pomaga ograniczyć koszty związane z działalnością działu księgowości Twojej firmy lub biura rachunkowego, z którym współpracujesz.

Wszelkie faktury elektroniczne (wysłane i otrzymane) zapisują się w aplikacji w tzw. chmurze, dzięki czemu e-faktury są dostępne z każdego komputera lub urządzenia mobilnego, takiego jak tablet czy telefon. Pozwala to na wgląd w e-faktury 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!

Faktura online czy też w formie papierowej, jest dokumentem, który w założeniu ma zawierać szczegółowe informacje w zakresie zawieranej transakcji. Jeśli zostanie wystawiona nieprawidłowo, to mogą nas spotkać z tego powodu nieprzyjemność, głównie ze strony Urzędu Skarbowego.

Nowelizacja przepisów ustawy o VAT spowodowała, że od 2014 roku każdy przedsiębiorca otrzymał możliwość wystawiania faktury, bez znaczenia pozostaje fakt czy jest on czynnym czy biernym podatnikiem tego podatku. Jeśli jesteśmy osobą uprawnioną do wystawiania faktur, musimy dokładnie określić, co powinno się na nich znaleźć, a czego powinniśmy unikać. Sama konstrukcja faktury jest określona mocą prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług art. 106e ust. 1 faktura powinna zawierać co najmniej datę wystawienia, a także kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje. W fakturze muszą się też znaleźć imiona i nazwiska lub nazwa podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy, oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Nie może tam zabraknąć numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Należy też dokładnie określić datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W dalszej kolejności powinna zawierać nazwę usługi lub też sprzedawanego towaru oraz miarę i ilość dostarczonych towarów, lub zakres wykonanych usług. Musi się tam też znaleźć cena jednostkowa, jaką kupujący zapłacił za dany towar lub usługę, a także kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Ostatecznie jest też wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku, stawka samego podatku VAT oraz suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku. Na końcu umieszczamy kwotę należności ogółem.

Samodzielnie wystawianie tego dokumentu jest skomplikowane i czasochłonne dlatego dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest elektroniczna faktura. Polecamy korzystanie z darmowego programu do faktur tos.

TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka