Wystawianie faktur podmiotom zagranicznym (VAT NP)

2020-04-20

Coraz więcej polskich podmiotów gospodarczych podejmuje współpracę z firmami z Europy, a nawet całego świata. Jednocześnie jedną z wielu zalet członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest to, że firmy współpracując ze sobą, mogą unikać podwójnego opodatkowania i płacić swoje zobowiązania tylko w jednym kraju europejskim. Jednak unikanie podwójnego opodatkowania musi przebiegać według jasno określonych przez ustawodawcę zasad. W innym przypadku jesteśmy narażeni na kary, które wielokrotnie mogą przekroczyć zysk z unikania płacenia podatku. Jak zatem powinna wyglądać faktura dla zagranicznego kontrahenta?

Gdzie świadczymy usługi?

Bardzo ważne, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać taka faktura online jest to gdzie świadczona jest usługa. Obowiązek wskazania miejsca świadczenia usługi wskazuje ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, bowiem miejsce świadczenia usługi to miejsce gdzie dana czynność zostanie opodatkowana. Miejscem świadczenia usług jest to miejsce, gdzie sam usługobiorca ma swoją siedzibę i gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Zapis art. 28b nie jest uniwersalny dla każdej sytuacji, istnieją wyjątki zapisane w ustawie o VAT. Także, jeśli usługa jest świadczona w innym miejscu, niż znajduje się siedziba danego przedsiębiorcy, to obowiązek podatkowy nadal obowiązuje w miejscu, gdzie znajduje się siedziba.
Niekiedy zdarza się tak, że dana osoba będąca podatnikiem nie posiada siedziby prowadzenia działalności gospodarczej lub nawet stałego miejsca, gdzie prowadzona jest działalność. W takim przypadku obowiązek podatkowy jest w miejscu jego zameldowania lub stałego pobytu.

Pozostałe zasady

Kiedy usługa jest świadczona na rzecz pracowników danego przedsiębiorcy lub dla niego osobiście, to do określenia miejsca obowiązku podatkowego stosuje się przepisy art. 28c, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tej sytuacji dotyczy także usługa, która jest świadczona na rzecz byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia.

Czasami w wymianie handlowej i kontaktach międzynarodowych, możliwa jest taka sytuacja, gdzie usługa będzie świadczona w siedzibie usługobiorcy. W takim przypadku opodatkowanie spoczywa na zagranicznym kontrahencie. Nie należy jednak zapominać, że także polski przedsiębiorca ma obowiązek odnotowania faktu wykonania usługi w swoim rozliczeniu podatku VAT. Taka faktura musi zawierać pewne zapisy, które zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Między innymi wymogiem jest umieszczenia na fakturze zapisu – odwrotne obciążenie. Nie należy też wskazywać podatku i jego kwoty. Tam, gdzie przeznaczono miejsce na wprowadzenie wysokości stawki VAT – powinien znaleźć się zapis, że dana transakcja nie podlega opodatkowaniu. Pamiętajmy też, że wszelkie transakcje tego typu mogą się odbywać jedynie pomiędzy tymi podmiotami międzynarodowymi, które są jednocześnie aktywnymi podmiotami VAT. Jeśli wcześniej nie zgłaszaliśmy tego faktu w danym urzędzie skarbowym, należy to uczynić przed dokonaniem transakcji i wykonaniem usługi. Warto też wcześniej sprawdzić status naszego kontrahenta.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy