Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r.

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r.
2019-01-24

Rozliczenia roczne za 2018 rok zostaną automatycznie przygotowane w usłudze Twój e-PIT na podstawie danych zgromadzonych przez administrację podatkową. Usługa ta będzie dostępna bezpłatnie od 15 lutego 2019 r. dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Podatnik, aby skorzystać z przygotowanego rozwiązania musi zalogować się w aplikacji na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo za pomocą danych autoryzacyjnych. Dane autoryzacyjne to dane identyfikacyjne podatnika oraz kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji sporządzonych przez płatników na formularzach PIT-8C, PIT-11, PIT-40A.

Zeznanie zostanie przygotowane w oparciu o posiadane przez administrację skarbową dane – są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań podatkowych a dotyczące ulg np. ulgi na dziecko czy przekazania 1% na organizację pożytku publicznego. Ponadto zeznanie będzie przygotowane dla podatnika indywidualnie, zatem jeśli podatnik chce rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko musi zalogować się do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Każdy będzie mógł się zapoznać z przygotowanym dla niego formularzem i zdecydować czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chce samodzielnie rozliczyć PIT np. złożyć zeznanie roczne w wersji papierowej.

Formularze PIT-37, PIT-38 przygotowane przez administrację skarbową podatnik może:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • dokonać zmian, uzupełnić o dane, których nie posiada administracja skarbowa,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ważne! Jeżeli podatnik nie zrobi nic, czyli nie zaakceptuje wypełnionego zeznania, zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego.

Ministerstwo Finansów planuje od 2020 roku uruchomienie usługi dla  podatników rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy