Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2021

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2021
2020-12-30

 

 

05.01.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2020 r.

 

07.01.2021

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień 2020, wpłata podatku z deklaracji za okres styczeń – grudzień 2020 r. (jeżeli utrata składnika majątku miała miejsce w grudniu 2020),
 • złożenie CIT-NZ za grudzień 2020 r., wpłata podatku.

 

11.01.2021

 • składki ZUS za grudzień 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za grudzień 2020 r.

 

15.01.2021

 • składki ZUS za grudzień 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK a grudzień 2020r.,
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

20.01.2021

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2020 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2020 r. albo IV kwartał 2020r.,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za grudzień 2020 r.
 • wpłata za grudzień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.01.2021

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r., albo IV kwartał 2020 r.,
 • złożenie za grudzień 2020 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za grudzień 2020 r.
 • złożenie JPK_V7M za grudzień 2020 r. oraz JPK_V7K za IV kwartał 2020 r.,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Cofnij do listy