Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2020 r.

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2020 r.
2019-12-27

 

 

07.01.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień 2019, wpłata podatku z deklaracji za okres styczeń – grudzień 2019 r. (jeżeli utrata składnika majątku miała miejsce w grudniu),
 • złożenie CIT-NZ za grudzień 2019 r., wpłata podatku.

 

10.01.2020

 • składki ZUS za grudzień 2019 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za grudzień 2019 r.

 

15.01.2020

 • składki ZUS za grudzień 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK a grudzień 2019r.,
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

20.01.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2019 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2019 r. albo IV kwartał 2019r.,
 • wpłata za grudzień 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za grudzień 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

27.01.2020

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2019 r., albo IV kwartał 2019 r.,
 • złożenie za grudzień 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT – 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za grudzień 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za grudzień 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

31.01.2020

 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2019 r.
 • przekazanie wyłącznie drogą elektroniczną do urzędu skarbowego PIT-11, PIT - 8C, PIT - 4R, PIT - 8AR za 2019 r.,
 • przekazanie do ZUS danych za 2019 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA,
 • złożenie deklaracji PIT - 16A za 2019 r. (karta podatkowa),
 • złożenie deklaracji CIT - 6AR, CIT -10Z, CIT - 11R za 2019 r.

 

 

Cofnij do listy