Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2019
2019-01-02

 

07.01.2019

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grdniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie VAT - 14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2018 r.

 

10.01.2019

 • składki ZUS za grudzień 2018 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za grudzień 2018 r.

 

15.01.2019

 • składki ZUS za grudzień 2018 - pozostali płatnicy składek,

 

21.01.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2018 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2018 r.
 • wpłata za grudzień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.01.2019

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2018 r. oraz IV kwartał 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT - 7, VAT - 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za grudzień 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za grudzień 2018 r.
 • złożenie JPK_VAT za grudzień 2018 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2018 r.

 

31.01.2019

 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podatku od nieruchomości za styczeń 2019
 • przekazanie wyłącznie drogą elektroniczną do urzędu skarbowego PIT-11, PIT - 8C, PIT - 4R, PIT - 8AR,
 • przekazanie do ZUS danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA,
 • złożenie deklaracji PIT - 16A za 2018 r. (karta podatkowa),
 • złożenie zeznania PIT - 28 za 2018 r. (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 r.
 • złożenie deklaracji CIT - 6AR, CIT -10Z, CIT - 11R.

 

Cofnij do listy