Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2021

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2021
2021-01-27

 

01.02.2021

 • przekazanie do urzędu skarbowego: PIT-11, PIT-8C, PIT-16A, PIT-4R, PIT-8AR,
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2021 rok – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2021r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • złożenie w ZUS informacji ZUS IWA o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2020 r.

 

05.02.2021

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.

 

08.02.2021

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • złożenie CIT-NZ za styczeń 2021 r., wpłata podatku.

 

10.02.2021

 • składki ZUS za styczeń 2021 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za styczeń 2021 r.

 

15.02.2021

 • składki ZUS za styczeń 2021 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata do PPK za styczeń 2021 r.,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2021 – osoby prawne i jednostki organizacyjne, a także spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportu za 2021 r, oraz wpłata I raty.

 

22.02.2021

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2021 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencyjnych za styczeń 2021 r.,
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2021 r.,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za styczeń 2021 r.
 • wpłata za styczeń 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

25.02.2021

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r.,
 • złożenie za styczeń 2021 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za styczeń 2021 r.,
 • złożenie JPK_V7M za styczeń 2021 r. (całość) oraz JPK_V7K za styczeń 2021 r. tylko część ewidencyjna,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2021 r.,
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.
Cofnij do listy