Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020
2020-03-31

 

10.04.2020

 • składki ZUS za marzec 2020 - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
 • INTRASTAT za marzec 2020 r.

 

15.04.2020

 • składki ZUS za marzec 2020 r. - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata do PPK za marzec 2020 r.

 

20.04.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za marzec 2020 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec 2020 r. oraz za I kwartał 2020 r.
 • wpłata za marzec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za marzec 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za marzec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

27.04.2020

 • wpłata podatku VAT za marzec 2020 r. oraz I kwartał 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT - 7, VAT - 7K, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za marzec 2020 r.
 • złożenie JPK_VAT za marzec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,

 

30.04.2020

 • przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2020 r. – osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • złożenie przez osoby fizyczne zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
Cofnij do listy