Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2020
2020-11-24

 

07.12.2020

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2020 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2020 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu za listopad 2020r. (art.7b ust.1 pkt.1 litera m tiret 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

 

10.12.2020

 • składki ZUS za listopad 2020 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za listopad 2020 r.

 

15.12.2020

 • składki ZUS za listopad 2020 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłata do PPK za listopad 2020 r.

 

21.12.2020

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2020 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2020 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad 2020 r.,
 • wpłata za listopad 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za listopad 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobrany za listopad 2020 r.

 

28.12.2020

 • wpłata podatku VAT za listopad 2020 r.
 • złożenie za listopad 2020 r. deklaracji VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za listopad 2020 r.
 • złożenie JPK_V7M za listopad 2020 r. oraz JPK_V7K za listopad 2020 r. część ewidencyjna,
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2020 r.

 

 

31.12.2020

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2020 r.

 

Cofnij do listy