Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2019
2019-11-28

 

 

02.12.2019

 • przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2019 r.

 

05.12.2019

 • deklaracja VAT-14 – termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2019 r.

 

09.12.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2019 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej tzw. podatek u źródła,
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przekazanie podatnikom informacji CIT - 7,

 

10.12.2019

 • składki ZUS za listopad 2019 - osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebie,
 • INTRASTAT za listopad 2019 r.

 

16.12.2019

 • składki ZUS za listopad 2019 - pozostali płatnicy składek,
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

20.12.2019

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za listopad 2019 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2019 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za listopad 2019 r.,
 • wpłata za listopad 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłata za listopad 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art.24b ustawy pdop, art. 30g ustawy pdof),
 • wpłata za listopad 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

27.12.2019

 • wpłata podatku VAT za listopad 2019 r.
 • złożenie za listopad 2019 r. deklaracji VAT - 7, VAT - 8, VAT - 9M, VAT - 12, VAT - 13,
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE za listopad 2019 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT- 27 za listopad 2019 r.
 • złożenie JPK_VAT za listopad 2019 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2019 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

30.12.2019

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2019 r.

 

31.12.2019

 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2019 r.
Cofnij do listy