SLIM VAT w objaśnieniach Ministerstwa Finansów z 2021 roku

2021-05-20

 

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące pakietu rozwiązań SLIM VAT, który został wprowadzony do systemu podatkowego od 1 stycznia 2021 roku.

W objaśnieniach odniesiono się m.in. do:

 - podwyższenia limitu na tzw. „prezenty o małej wartości”,

- zmian obowiązujących w rozliczaniu faktur korygujących in minus oraz in plus,

- nowych zasad w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej,

- zmian w obszarze stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

- rozliczenia zaliczek na poczet eksportu.

 

Poniżej link do objaśnień umieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-kwietnia-2021-r-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat-oraz-wybranych-rozwiazan-doprecyzowujacych-niektore-konstrukcje-vat-wprowadzonych-ustawa-z-27-listopada-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-2419

 

Cofnij do listy