Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.
2020-01-13

 

Wprowadzona zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada obniżenie progu podatkowego z 18% do 17%. Kwota graniczna dotycząca wejścia w próg  podatkowy 32% pozostała bez zmian i wynosi 85 528 zł. Zmianie uległa natomiast kwota zmniejszająca podatek.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1835).

Zaliczka na podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania

 

do 85 528 zł

17% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 525,12 zł rocznie

ponad 85 528 zł

14 539,76 + 32% nadwyżki (brak kwoty zmniejszającej podatek)

 

Przykład 1.

Suma przychodów od stycznia do marca 2020 roku = 35 010,96 zł

Suma kosztów od stycznia do marca 2020 roku = 19 203,58 zł

Dochód = 15 807,38 zł       (35 010,96 – 19 203,58 = 15 807,38 zł)

Podstawa opodatkowania = 15 807 zł

Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne = 754,23 zł

Podatek należny = 1 408 zł          (15 807 x 17% = 2 687,19 – 525,12 = 2 162,07 – 754,23 = 1 407,84)

Suma zaliczek zapłacona we wcześniejszych miesiącach = 250 zł

Należna zaliczka na podatek do zapłaty za bieżący okres = 1 158 zł           (1 408 – 250 = 1 158 zł)

 

 

Obliczenie podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za 2020 rok

Podstawa opodatkowania

Podatek dochodowy

do 85 528 zł

17% minus kwota zmniejszająca podatek

ponad 85 528 zł

14 539,76 + 32% nadwyżki – kwota zmniejszająca podatek

 

Podstawa opodatkowania

Kwota zmniejszająca podatek

do 8 000 zł

1 360 zł

8 000 zł – 13 000 zł

1 360 zł – [834,88 x (podstawa opodatkowania – 8 000 zł) : 5 000 zł

13 000 zł – 85 528 zł

525,12

85 528 zł – 127 000 zł

525,12 zł – [525,12 x (podstawa opodatkowania – 85 528 zł) : 41 472 zł

ponad 127 000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Przykład 2.

Suma przychodów w 2020 roku = 95 010,96 zł

Suma kosztów w 2020 roku = 39 203,58 zł

Dochód = 55 807,38 zł          (95 010,96 – 39 203,58 = 55 807,38 zł)

Podstawa opodatkowania = 55 807 zł

Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne = 3 568,18 zł

Podatek należny = 5 394 zł          (55 807 x 17% = 9 487,19 – 525,12 = 8 962,07 – 3 568,18 = 5 393,89)

Suma zaliczek zapłacona we wcześniejszych miesiącach = 1 250 zł

Należna zaliczka na podatek do zapłaty za bieżący okres = 4 144 zł           (5 394 – 1 250 = 4 144 zł)

 

Przykład 3.

Suma przychodów w 2020 roku = 95 010,96 zł

Suma kosztów w 2020 roku = 83 752,33 zł

Dochód = 11 258,63 zł             (95 010,96 – 83 752,33 = 11 258,63 zł)

Podstawa opodatkowania = 11 259 zł

Kwota zmniejszająca podatek = 815,83 zł

[834,88 x (11 259 – 8 000)] : 5 000 = 544,17               1 360 – 544,17 = 815,83 zł

Podatek należny = 1 098 zł             (11 259 x 17% = 1 914,03 – 815,83 = 1 098,20 zł)

Suma zaliczek zapłacona we wcześniejszych miesiącach = 815 zł

Należna zaliczka na podatek do zapłaty za bieżący okres = 283 zł              (1 098 – 815 = 283 zł)

 

Przykład 4.

Suma przychodów w 2020 roku = 185 000 zł

Suma kosztów uzyskania przychodu wynikająca z KPiR = 41 900 zł

Spis z natury na początek roku podatkowego = 7 600 zł

Spis z natury na koniec roku podatkowego = 6 500 zł

Razem koszty w 2020 roku = 43 000 zł             (41 900 + 7 600 – 6 500 = 43 000 zł)

Dochód = 142 000 zł            (185 000 – 43 000 = 142 000 zł)

Podstawa opodatkowania = 142 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek = 0 zł

Podatek należny = 32 611 zł

142 000 – 85 528 = 56 472

85 528 x 17% = 14 539,76        56 472 x 32% = 18 071,04           

14 539,76 + 18 071,04 = 32 610,80

Suma zaliczek zapłacona we wcześniejszych miesiącach = 3 815 zł

Należna zaliczka na podatek do zapłaty za bieżący okres = 28 796 zł           (32 611 – 3 815 = 28 796 zł)

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy