Przesunięcie terminów wprowadzenia kas fiskalnych online na 2021 rok

2020-06-23

Trwająca nadal epidemia wirusa Covid 19 stała się przyczyną przesunięcia obowiązku zastosowania kasy online. O tym, że Ministerstwo Finansów pracuję nad takim rozwiązaniem, poinformował już 5 maja 2020 roku Jan Sarnowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Komunikat ten był odpowiedzią na interpelację nr 4441 z 22 kwietnia 2020 r. posła Krzysztofa Piątkowskiego.

Plany

Ustawa o VAT nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek zastosowania kas fiskalnych online. Jednak panująca sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że praca przedsiębiorstw, a jednocześnie ich możliwości zostały w wielu elementach i obszarach de facto sparaliżowane. Ogłoszenie dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii przez Ministerstwo Zdrowia stało się podstawą do zaplanowania zmian w obowiązujących przepisach, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrożenie przepisów. W ramach nowelizacji Ministerstwo Finansów planuję między innymi: - odroczenie terminu, w jakim podmioty gospodarcze miałyby obowiązek wdrożenia kas online. O ile wcześniej termin ten był określony na dzień 1 lipca 2020 roku, to wedle projektów Ministerstwa Finansów ma on zostać przedłużony do 1 stycznia 2021 roku. Zmiana ta dotyczyłaby tych podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi związane z szeroko rozumianą gastronomią, tak w rozumieniu stacjonarnym, jak też te podmioty, które zajmują się sprzedażą jedynie sezonowo. Zmiana dotyczy też osób, które prowadzą działalność związaną z krótkotrwałym zakwaterowaniem oraz firm trudniących się sprzedażą paliw stałych wytwarzanych z węgla. - Dla osób, które wedle pierwotnych założeń miały czas do 1 stycznia 2021 na wdrożenie kas online, przesunięcie tego terminu do 1 lipca 2021 roku. Ta zmiana dotyczy zakładów fryzjerskich oraz placówek kosmetycznych i kosmetologicznych, firm budowlanych oraz zakładów, które świadczą usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Z przesunięcia terminu mogą też skorzystać przedstawiciele zawodów prawniczych oraz te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie poprawy kondycji fizycznej.

Wdrożenie

Na tą chwilę plany ministerstwa są w fazie opracowania. Jednocześnie ministerstwo poinformowało w odpowiedzi na zapytanie posłów Lewicy, że jeśli chodzi o kwestie sfinansowania kosztów zakupu kasy fiskalnej, to przepisy w tej materii nie ulegają zmianom, przynajmniej jeśli chodzi o dziś. Nadal podatnicy, którzy zainicjowali proces wdrożenia kas, mają prawo do odliczenia od podatku, kwoty do 90% wysokości ceny jej zakupu. Nie może być to jednak kwota wyższa niż siedemset złotych. Oznacza to, że każdy podatnik zachowuje prawo do częściowego dofinansowania, które jednak nie może być uznane za refinansowanie kompleksowe, jeśli chodzi o koszt zakupu kas i ich uruchomienie. Sam obowiązek kas online obowiązują już te branże, gdzie został on wprowadzony w dniu 1 stycznia 2020 roku. Chodzi tutaj o stacje paliw, a także punkty świadczenia usług remontowych, jeśli chodzi o naprawy pojazdów, motorowerów, a także, jeśli chodzi o zakładanie i bieżnikowanie opon.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy