Przedłużenie terminów na złożenie CIT oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

2021-03-29

 

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, iż do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin na sporządzenie i złożenie w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego CIT. Pierwotny termin rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 rok przypada na 31 marzec 2021 r. Jednakże z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, Minister Finansów wydał rozporządzenie, które wydłuża o 3 miesiące termin sporządzenia zeznania rocznego CIT.

Ponadto przedłużono termin przygotowania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit termin wydłużono o 3 miesiące, natomiast dla jednostek sektora finansów publicznych termin wydłużono o 1 miesiąc.

Teksty rozporządzeń Ministra Finansów:   Dz.U.2021.571,   Dz.U.2021.572

Cofnij do listy