Przedawnienie prawa do odliczenia VAT

2019-10-10

Prawo podatkowe w naszym kraju jest niestety bardzo często skomplikowane, a z każdym rokiem przepisów przybywa. Elementy takie, jak przedawnienie zobowiązania i należności podatkowej, czyli konieczności zapłacenia podatku od towarów i usług lub możliwości uzyskania zwrotu nadpłaty podatku, są tutaj przyjemnym wyjątkiem, ponieważ kwestie przedawnienia regulowane są w sposób stosunkowo jasny i zrozumiały. Nie oznacza to, że prosty, ale jak na standardy polskiego prawa, przynajmniej nie istnieje zbyt wiele zawirowań, które mogą te terminy zaburzać.

5 lat i po sprawie

Najważniejszą zasadą dotyczącą przedawnienia należności podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług jest to, że przedawnia się on z końcem roku, w którym mija pięć lat od powstania zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że jeśli mieliśmy zapłacić podatek od towarów i usług z tytułu faktury wystawionej 16 czerwca 2015 roku, 31 grudnia 2020 roku podatek ten się przedawni. Chociaż mają tutaj zastosowanie różnego rodzaju przepisy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia czy jego przerwaniu, jeśli takie nietypowe sytuacje nie wystąpią, naczelnik urzędu skarbowego czy nawet minister finansów nie będą mogli na nowo wskazać terminu zapadalności podatku. Jeśli po tym czasie podatek nie zostanie uregulowany, należność podatkowa przestanie być wymagalna z mocy prawa i de jure przestanie istnieć. Można ją wtedy potraktować jako niebyłą i to niezależnie od tego, czy powstała ona z mocy prawa, czy została wydana chociażby decyzja o ustaleniu podatku. Jeśli kończy się piąty rok po pojawieniu się zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe znika i nie może zostać przywrócone.

Odliczanie VAT i zwrot VAT

Trochę inaczej wygląda kwestia uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, ponieważ w inny sposób rodzi się należność w tym wypadku. Jeśli wystawiona zostaje przez nas faktura online lub faktura tradycyjna, mamy obowiązek odprowadzić podatek od towarów i usług w wysokości, jaki został wskazany na tej fakturze. Kiedy jednak faktura ma być podstawą do uzyskania odliczenia, jest to tylko jeden z wymaganych kroków do powstania należności po naszej stronie.

Problem tutaj występujący związany jest z tak zwanymi karuzelami vatowskimi, czyli z procesem powodującym powstanie należności po stronie podatnika w wyniku transakcji, które co prawda zostały zafakturowane, ale faktycznie nie miały miejsca. Dlatego ustawodawca wskazuje tutaj trzy elementy, na podstawie których powstaje prawo do żądania nadpłaconego podatku VAT: wystawienie faktury, faktyczne wykonanie usługi oraz faktyczne posiadanie faktury jako dowodu transakcji. Takie unormowanie może rozbijać termin powstania faktu podatkowego, co jednak nie wpływa na kwestie przedawnienia. Jeśli wszystkie warunki potrzebne do odliczenia podatku od towarów i usług zostały spełnione już po okresie pięcioletniego przedawnienia, nie ma możliwości dokonania odliczenia od podatku, ponieważ nie ma możliwości weryfikacji, że dane zjawisko kiedykolwiek zaszło.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 
Cofnij do listy