Polski Ład - główne założenia

2021-08-11

Polski Ład - główne założenia

Rzeczywistość po pandemii wymaga nowych rozwiązań, mających na celu nie tylko odbicie się z kryzysu, lecz również stworzenie jasnego planu na przyszłość. Takie aspiracje posiada nowy projekt rządowy określany jako Polski Ład. Obejmuje on sferę podatków, ochronę zdrowia, edukację, życie rodzinne oraz dbałość o środowisko naturalne. Czym jest program Polski Ład? Jakie grupy społeczne skorzystają na proponowanych rozwiązaniach?

Podstawowe założenia programu Polski Ład

Pierwszym filarem konsultacji nad programem Polski Ład stają się kwestie podatkowe, które mają być korzystne dla większości Polaków. Zmiana skali podatkowej i podwyższenie pułapu drugiego progu do 120 tysięcy złotych pozwoli za zatrzymanie większej ilości pieniędzy w kieszeni obywateli. Co więcej, planowana kwota wolna od podatku osiągnie 30 tysięcy złotych. Zyskają na tym osoby zarabiające najmniej, dla których wysoka kwota wolna od podatku oznacza minimalną lub zerową podstawę opodatkowania. Rząd planuje również wprowadzenie zerowego PIT-u dla pracujących seniorów, zachęcając tym samym do kontynuowania aktywności zawodowej na emeryturze.

Polski Ład w dużej mierze dotyka również ochrony zdrowia. Konsultacje nad projektem mają skutkować założeniem, że wydatki na zdrowie osiągną 7% PKB w ciągu sześciu lat. W Polskim Ładzie składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie jedną trzecią stawki ryczałtu, bez stosowania minimalnej stawki na ryczałcie. Projekt obejmuje również kompleksowe wsparcie dla szpitali. Dodatkowe fundusze posłużą do zbudowania krajowej sieci kardiologicznej i onkologicznej, usprawnienia nocnej opieki zdrowotnej, a także zniesienia limitów wizyt u specjalistów.

Wśród założeń Polskiego Ładu znajdziemy również pomoc rodzinom. Program na mieszkania bez wkładu własnego oznacza finansowanie 10% wkładu na poczet kredytu dla osób w przedziale wiekowym 20-40 lat. Wysokość wsparcia finansowego będzie zależała od liczby dzieci w rodzinie. Co więcej, realizacja budowy domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 70 m2 będzie możliwa bez uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Polski Ład - co jeszcze warto wiedzieć?

Chociaż największe znaczenie dla naszych portfeli przyniosą takie postulaty, jak zmiana skali podatkowej czy kwota wolna od podatku, nie można zapominać o kwestii transformacji energetycznej na rzecz ekologicznych źródeł pozyskiwania prądu. Rozwój programu Mój Prąd, Fundusz dla Ekologii, Zielony Budżet Obywatelski - te wszystkie projekty wspierają przechodzenie na odnawialne źródła energii, zarówno w domach, jak i w lokalach firmowych. Kolejne filary Polskiego Ładu obejmują projekty CyberPoland 2025, Dobry Klimat dla Firm czy Dekada Rozwoju, o których można przeczytać na oficjalnych stronach rządowych.

Spektakularne założenia programu rodzą pytania o możliwość ich spełnienia. Jednak jeśli toczące się konsultacje nad projektem zostaną zakończone opracowanie skrupulatnego harmonogramu działań, istnieje szansa na realną poprawę jakości życia wielu Polaków. Jest to szczególnie istotne dla dalszego rozwoju Polski w okresie po epidemii Covid-19.

Cofnij do listy