PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR składamy do 31 stycznia 2019r.

2019-01-15

Od 2019 roku PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R za 2018 roku przekazujemy do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do 31 stycznia 2019 r. Bez zmian pozostaje termin na przekazanie informacji podatnikowi, który mija 28 lutego.

Ponadto bez zmian pozostają terminy składania deklaracji PIT-4R, PIT-8AR tj. do 31 stycznia. Natomiast Informację IFT-1/IFT-1R składamy do 28 lutego.

Formularze możemy podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze,
  • danymi autoryzacyjnymi – tylko PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, ale tylko jeśli składane są przez osoby fizyczne.

Należy zwrócić uwagę, że PIT-11 został rozwinięty o zakres pól obecnych do tej pory w informacji PIT-8C i stał się informacją o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

W obecnym PIT-8C informujemy tylko o następujących dochodach z kapitałów pieniężnych:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
  • realizacja praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
  • odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów, akcji,
  • objęcie udziałów, akcji w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Do urzędu skarbowego możemy przekazać formularze za pomocą: formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, programu finansowo-księgowego, albo też za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy