Oznaczenie GTU w nowym pliku JPK_V7

2020-10-05

 

Z dniem 1 października 2020 roku zaczął obowiązywać nowy schemat pliku JPK_VAT. Nowa struktura wymaga między innymi oznaczenia sprzedaży kodami GTU. Jest to nowy obowiązek nałożony na podatników podatku VAT. Oznaczenia GTU wymaga tylko sprzedaż tzn. oznaczamy faktury, faktury zaliczkowe, a także refakturowanie usług. Ponadto GTU ma zastosowanie przy sprzedaży towarów nowych i używanych.

Poniżej prezentujemy listę kodów GTU:

GTU 01

dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

 

GTU 02

dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy

 1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gazu płynnego (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

 

GTU 03

dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

 

GTU 04

dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

 

GTU 05

dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy:

 1. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0),
 2. odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0),
 3. odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0),
 4. pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0),
 5. odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0),
 6. odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0),
 7. niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0),
 8. odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27),
 9. surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2),
 10. surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0),
 11. surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0),
 12. surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0),
 13. surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0).

 

GTU 06

dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy:

 1. tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),
 2. kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0),
 3. folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0),
 4. procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),
 5. komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1),
 6. dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0),
 7. dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0 oraz ex 59.11.23.0),
 8. telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0),
 9. konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0),
 10. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0),
 11. kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0).

 

GTU 07

dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10,

wśród nich znajdziemy: ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep); pojazdy silnikowe do przewozu 10 lub więcej osób razem z kierowcą; samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdy silnikowe do transportu towarów; pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty; podwozia wyposażone w silniki oraz nadwozia (włączając kabiny) i części bądź akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 CN; czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdów.

 

GTU 08

dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

Wśród nich znajdziemy metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie towary objęte CN:

- ex 7106: proszek srebra, srebro techniczne czyste, srebro o wysokiej czystości, stopy srebra, srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

- ex 7108: proszek złota, złoto technicznie czyste, złoto o wysokiej czystości, stopy złota, złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

- ex 7110: proszek platyny, proszek palladu, proszek irydu, proszek rodu, platyna technicznie czysta, pallad technicznie czysty, iryd technicznie czysty, rod technicznie czysty, platyna o wysokiej czystości, pallad o wysokiej czystości, iryd o wysokiej czystości, rod o wysokiej czystości, stopy platyny, stopy palladu, stopy irydu, platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

- ex 7112: złom złota, odpady srebra, złom srebra, złom platyny, złom palladu, złom irydu;

- 7113 - artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

- ex 7114 - artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym - z wyłączeniem dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne, wyrobów kultu religijnego;

- 7118 – monety;

- ex 9602 wyroby z bursztynu;

- ex 9706 00 00 biżuteria artystyczna (o wieku przekraczającym 100 lat).

 

Wśród nich znajdziemy także towary objęte PKWiU:

- Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (24.10.31.0)

- Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (24.10.32.0)

- Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (24.10.35.0)

- Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (24.10.36.0)

- Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (24.10.41.0)

- Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (24.10.43.0)

- Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (24.10.51.0)

- Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (24.10.52.0)

- Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (24.10.61.0)

- Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (24.10.62.0)

- Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (24.10.65.0)

- Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (24.10.66.0)

- Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (24.10.71.0)

- Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (24.10.73.0)

- Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (24.31.10.0)

- Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (24.31.20.0)

- Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (24.32.10.0)

- Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (24.32.20.0)

- Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (24.33.11.0)

- Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (24.33.20.0)

- Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (24.34.11.0)

- Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (24.41.10.0)

- Złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (ex 24.41.50.0)

- Aluminium nieobrobione plastycznie (24.42.11.0)

- Odpady i złom metali nieszlachetnych (ex 24.45.30.0)

- Części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (ex 32.12.13.0)

 

GTU 09

dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

 

GTU 10

dostawa budynków, budowli i gruntów

Usługa wynajmu nieruchomości, usługi budowlane, usługi remontowe budynków nie podlegają oznaczeniu GTU.

 

GTU 11

świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

 

GTU 12

świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

W przepisach ustawy o VAT brak jest definicji wymienionych powyżej usług niematerialnych. Pomocne w tym zakresie może być PKWiU:

 1. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 2. księgowe: 69.20.2
 3. prawne: 69.1
 4. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 5. marketingowe: 73.11.12
 6. firm centralnych: 70.1
 7. reklamowych: 73.1
 8. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 9. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 10. usług szkoleniowych: 85.

 

GTU 13

świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Gdy podatnik świadczy dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

 

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy