Od kiedy obowiązkowy split payment?

Od kiedy obowiązkowy split payment?
2019-01-07

Ministerstwo Finansów zapewnia, że obowiązkowy split payment jest konieczny do realnego uszczelnienia systemu VAT i szacuje, że uda się go wprowadzić w drugiej połowie roku 2019.

1 lipca 2018 roku wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment, który został uregulowany w art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie z mechanizmu tego korzystają przedsiębiorcy dokonywujący zakupu od innego przedsiębiorcy (transakcje B2B) i co ważne zapłata może być dokonana tylko i wyłącznie w polskich złotych. Mechanizm działa w ten sposób, że kwota netto zapłaty za dostarczone towary i usługi trafia na konto bankowe dostawcy, natomiast kwota podatku VAT na specjalny rachunek bankowy tzw. rachunek VAT.

Ważne! Bank nie oblicza prawidłowości kwoty VAT, którą podatnik podał w komunikacie przelewu.

Obecnie obowiązujące przepisy nie nakazują stosowania tego mechanizmu. To nabywca decyduje czy płatność zostanie podzielona. Ma on pełną dowolność dysponowania swoimi środkami, tzn. decyduje, którą fakturę, dla którego dostawcy, a nawet w jakiej części chce zapłacić według mechanizmu podzielonej płatności, a jaką zwykłym przelewem. Nabywca nadal wypełnia jeden przelew (komunikat przelewu), na którym podaje wartość brutto, wartość podatku VAT, numer faktury oraz NIP dostawcy. Jedna płatność (przelew) może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Ważne! Sprzedawca nie podaje na fakturze swojego numeru konta dla rachunku VAT.

Pieniądze zgromadzone na tzw. rachunku VAT należą do przedsiębiorcy, ale dostęp do nich jest ograniczony. Środki te mogą być przeznaczone na regulowanie kwoty VAT kontrahentom, czyli można dokonywać przelewów  między rachunkami VAT. Z tego rachunku podatnik VAT może także opłacić swoje zobowiązanie z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów planuje, że split payment stanie się obowiązkowy w handlu wybranymi grupami towarowymi m.in. w branżach, w których obecnie stosowane jest odwrotne obciążenie, ale nie tylko. Na fakturze za towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością pojawi się informacja o konieczności opłacenia jej w split payment. Jest to niezbędne z punktu widzenia nabywcy. Kolejna zmiana jaką planuje Ministerstwo Finansów to możliwość opłacania podatku dochodowego i ZUS ze środków zgromadzonych na koncie VAT.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy