Mikrorachunek podatkowy – rozszerzenie katalogu od 15 kwietnia 2021 r.

2021-05-17

Katalog danin, które będzie można opłacać na mikrorachunek podatkowy, uległ znacznemu powiększeniu z dniem 15 kwietnia 2021 roku. Jakich obszarów dotyczą zmiany? Jakie nowe rodzaje podatków będzie trzeba opłacać z wykorzystaniem mikrorachunku? W niniejszym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości odnośnie do nowego katalogu podatkowego.

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego stanowi czynność, która nikomu nie powinna sprawiać trudności. Wystarczy wejść na stronę www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ podając swój NIP lub PESEL, a numer indywidualnego rachunku do wpłat podatkowych wyświetli się niemal natychmiast. Od 1 stycznia 2020 r. należy na podany numer wpłacać podatki PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Osoby, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą korzystać z internetowego generatora, mają możliwość sprawdzenia swojego konta podatkowego w dowolnym Urzędzie Skarbowym. Warto wiedzieć, że numer mikrorachunku został odgórnie przypisany każdemu podatnikowi. Nie trzeba zatem ubiegać się o jego utworzenie. Generator mikrorachunku podatkowego umożliwia jedynie sprawdzenie przypisanego numeru konta. Generator dostępny online działa całodobowo.

Jakie daniny podlegają zapłacie za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego?

Jakie daniny należy regulować w świetle nowych postanowień co do użycia mikrorachunku? Otóż wpłata podatku dochodowego, zaliczka na podatek z tytułu własnej działalnością także regulowanie zobowiązań podatkowych o innym charakterze, stanowiło fundament działania rachunku od 2020 roku. Obecny katalog danin poszerza wspomnianą listę o podatek cukrowy, daninę solidarnościową, podatek napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml (zwany również podatkiem od małpek), podatek od sprzedaży detalicznej, oraz opłaty wnoszone przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. wykazuje szczegółową listę rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, wobec których regulowanie zobowiązań podatkowych odbywa się poprzez mikrorachunek.

Na czym polega regulowanie zobowiązań podatkowych za pomocą mikrorachunku?

Mikrorachunek podatkowy to nic innego, jak indywidualne konto, na które należy dokonywać płatności podatkowych. Uniwersalność, łatwość, szybkość oraz ograniczenie ryzyka popełnienia błędu stanowią cele, jakie przyświecały ustawodawcy w procesie tworzenia idei mikrorachunku. Eliminacja oddzielnych rachunków dla płatności PIT, CIT czy VAT, a także numerów kont różnych Urzędów Skarbowych, znacznie ułatwia terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Umożliwia również szybsze otrzymywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, ze względu na usprawnienie obsługi płatności PIT, CIT i VAT. Nowy katalog danin podlegających pod mikrorachunek podatkowy dodatkowo rozbudowuje funkcjonalność tego rozwiązania.

Cofnij do listy