Mikrorachunek podatkowy – gdzie znaleźć i jak płacić, pojęcie i zastosowanie.

2020-08-07

 

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy służący tylko do wpłat podatku bieżącego jak i z lat ubiegłych np. wynikających z korekt. Podatnicy i płatnicy wpłacą na niego podatki PIT (w tym PIT-4 za pracowników), CIT i VAT. Na mikrorachunek podatkowy wpłacamy także tzw. niepodatkowe należności budżetowe, czyli odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT, VAT, a także koszty upomnienia.

Co istotne, na mikrorachunek podatkowy nie wpłacamy podatku wynikającego z karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie towarów.

Mikrorachunek podatkowy działa od 1 stycznia 2020 roku. Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych do wpłat PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) i VAT (podatek od towarów i usług), zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2019r. Pozostałe podatki m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, płacimy na dotychczasowych zasadach.

Pamiętaj !!! Zwroty i nadpłaty podatków będą przelewane na twój numer konta bankowego na dotychczasowych zasadach. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.

Aby otrzymać swój indywidualny rachunek podatkowy należy skorzystać z generatora umieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów, albo zgłosić się do urzędu skarbowego. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Wystarczy podać:

  • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT,
  • NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Pamiętaj!! Zmieniając miejsce zamieszkania, nazwisko, właściwość urzędu skarbowego lub siedzibę firmy numer mikrorachunku pozostaje bez zmian.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

 

Cofnij do listy