Kasy online

Kasy online
2019-08-12

 

W maju 2019r. Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Przesyłanie danych z kas fiskalnych online, odbywać się będzie w sposób ciągły i zautomatyzowany. Kasy nowej generacji wysyłają z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. A samo przesyłanie tych danych odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej. Dane z kas trafiają do Centralnego Repozytorium Kas.

Przesyłane są w szczególności informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie:

  • wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego;
  • stawki podatku;
  • rodzaju towaru/usługi;
  • czasu i miejsca instalacji kasy.

Pierwszą grupą, która będzie zobowiązana do stosowania kas fiskalnych online, w terminie od 1 stycznia 2020 r., są podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020r. zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021 r. do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi: fryzjerskie; kosmetyczne i kosmetologiczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów; prawnicze; związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od stycznia 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku. Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązani wymienić kasy.

Możliwość stosowania kasy fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii będzie  stopniowo ograniczana.

Zgodnie z art. 145a ust. 7 ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących:

  • z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że kasy te nie będą mogły być sprzedawane po tych terminach.

Zakup kasy online wiąże się z dokonaniem jej fiskalizacji. Dokonuje się jej przy pomocy serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). W związku z połączeniem z CRK podatnik zobowiązany jest do zapewnienia połączenia, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych, m.in. e-paragonów między kasą fiskalną online a Centralnym Repozytorium Kas.

Początkowo nowelizacje przepisów poza zmianą dotychczas stosowanych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online czy wprowadzeniem CRK przewidywały np. wprowadzenie obowiązku zamieszania NIP na paragonie, gdy nabywcą jest przedsiębiorca. Na chwilę obecną jednak przepisy w zakresie obowiązkowego zamieszczania NIP na paragonie nie zostały uchwalone, zatem przedsiębiorcy nadal mogą wystawiać faktury do paragonów.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy