Jednolity Plik Ubezpieczeniowy – pomoc dla płatników składek

2021-04-26

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje szereg cyfrowych rozwiązań, które mają za zadanie nieco odciążyć płatników i przejąć od nich niektóre obowiązki ubezpieczeniowe. Jedną z najważniejszych nowinek będzie Jednolity Plik Ubezpieczeniowy. Dzięki temu rozwiązaniu ZUS zyska możliwość rozliczania składek w imieniu płatników. Czym dokładnie będzie JPU? Od kiedy zacznie działać? Jakie dane będzie zawierał? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Czym będzie Jednolity Plik Ubezpieczeniowy?

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy to jedna z najważniejszych cyfrowych zmian, związanych z automatyzacją ZUS. Cały ten projekt jest określany jako e-Składka 2.0 i ma na celu przede wszystkim uproszczenie procesu rozliczeń płatników i odciążenie przedsiębiorców. Dzięki JPU właściciel firmy nie będzie musiał wypełniać wielu żmudnych obowiązków formalnych. ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za comiesięczne rozliczenie składek. Cyfrowa automatyzacja pozwoli ograniczyć ryzyko popełnienia błędów i występowania nadużyć. Oszczędzi także czas związany z korektą źle obliczonych składek czy prowadzenia kontroli tej działalności.

Funkcjonowanie tego rozwiązania ma być bardzo proste. Pracodawca, po przesłaniu JPU, nie będzie musiał zastanawiać się jak poprawnie wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe ZUS, wprowadzać dodatkowych danych, ustalać podstawy wymiaru i wysokości składek czy rozliczać się z tytułu należnych świadczeń. Po wejściu w życie opisywanych zmian osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, ma mieć całkowitą pewność poprawności swoich rozliczeń z ZUS bez konieczności angażowania w ten proces sporej ilości swojego czasu. Pracodawcy unikną również dzięki temu niepotrzebnych kosztów, związanych np. z koniecznością składania korekt.

Jakie dane znajdą się w JPU i kiedy zacznie działać?

Nie podano jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, które dane trzeba będzie wprowadzić w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym. Wiadomo natomiast, że ZUS po otrzymaniu JPU we własnym zakresie ustali podstawę wymiaru i wysokość składek. W obowiązku przedsiębiorcy będzie jedynie opłacić należne składki. Proces ten ma działać na podobnych zasadach, co inne rozwiązania podatkowe, np. Jednolity Plik Kontrolny czy PIT, który wypełnia urząd skarbowy.

Dokładna data wprowadzenia Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego nie jest znana. Szacuje się, że rozwiązanie to zostanie uruchomione pod koniec 2022 roku. Wiele zależy od tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces legislacyjny. Jego zakończenie przewidywane jest w ostatnich miesiącach 2021 r.

Każdy płatnik składek ZUS powinien ocenić nadchodzące zmiany pozytywnie. Ułatwią one wiele kwestii formalnych, pozwolą uniknąć kosztownych błędów i zaoszczędzić czas. ZUS zapewnia, że w razie jakichkolwiek problemów jego konsultanci będą dostępni dla przedsiębiorców, by wyjaśniać z nimi stan faktyczny i prawny kwestii związanych z należnymi składkami. Oprócz JPU planowane jest wprowadzenie także kilku innych cyfrowych zmian, w tym m.in.: automatyzację procesu obsługi wypłacanych zasiłków, emerytur i rent, depapieryzację obiegu dokumentów ubezpieczeniowych ZUS czy utworzenie rządowej chmury, która ma umożliwić szybsze pozyskiwanie danych ze wspólnej bazy.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy