Jaką formę opodatkowania wybrać?

2021-02-19

Rozpoczynając prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba podjąć wiele istotnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Ma ona bezpośredni wpływ na to, ile pieniędzy każdego roku zostanie w naszej kieszeni, a ile trafi do urzędu skarbowego. Krótko charakteryzujemy poszczególne formy oraz wyjaśniamy najważniejsze różnice.

Podatek dochodowy a forma opodatkowania – cztery dostępne opcje

W Polsce podatnik, który decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, ma możliwość wyboru jednej z czterech dostępnych form opodatkowania. Obejmują one: opodatkowanie na zasadach ogólnych (skalę podatkową), podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Podstawową różnicą pomiędzy wymienionymi wariantami jest stawka podatku dochodowego i to na nią warto zwrócić uwagę na samym początku swojej biznesowej drogi. Stawki podatku kształtują się następująco:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych – 17% lub 32%,
  • podatek liniowy – 19%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15% lub 17%,
  • karta podatkowa – wyznaczana w drodze decyzji.

Co podatnik powinien wiedzieć o opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to najczęściej wybierana forma opodatkowania. Dotyczy nie tylko osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale także np. emerytów lub pracowników zatrudnionych w firmach na umowy o pracę.

Opisywana forma obejmuje dwa progi podatkowe. Pierwszy z nich (17%) dotyczy dochodów (przychody pomniejszone o koszty uzyskania), które nie przekraczają w skali roku kwoty 85 528 zł. Jeśli suma ta zostanie przekroczona, podatnik „wpada” w drugi próg podatkowy i dochód ponad wskazaną kwotę zostaje objęty 32% podatkiem (w rozliczeniu uwzględnia się również ulgi i odliczenia od podatku).

Na czym polega podatek dochodowy liniowy?

Łatwo wywnioskować, że opodatkowanie na zasadach ogólnych przestaje się opłacać w przypadku działalności, w których osiąga się bardzo duże dochody i nie ma możliwości skorzystania z dostępnych ulg. W takim przypadku warto zastanowić się nad wyborem podatku liniowego, który gwarantuje stałą stawkę 19%. Nakłada on jednak na przedsiębiorcę pewne ograniczenia – podatku liniowego nie można wykorzystać do rozliczania innych źródeł dochodu, nie przysługują nam ulgi, nie liczy się kwota wolna od podatku i nie możemy rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem.

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt charakteryzuje się przede wszystkim dużą liczbą dostępnych stawek podatkowych. Nie każdy jednak może wybrać to rozwiązanie. Nie przysługuje ono osobom, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły z tej samej prowadzonej działalności lub z działalności spółki przychód wyższy niż 2 000 000 euro. W przypadku spółki kwota ta dotyczy sumy przychodu wspólników. Z tą formą opodatkowania nie można również łączyć kilku profili działalności, w tym np. prowadzenia aptek czy lombardów. Będąc na ryczałcie, nie można także pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania.

Czym wyróżnia się karta podatkowa?

Karta podatkowa to dość specyficzna forma opodatkowania, w której kwota należnego podatku nie zależy od uzyskiwanych dochodów, ale od decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Decyzja jest podejmowana m.in. na podstawie profilu działalności i skali zatrudnienia. Trzeba jednak zauważyć, że to forma opodatkowania przeznaczona wyłącznie dla ściśle określonego grona firm, np. przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, działalności gastronomicznej, rozrywkowej lub usług transportowych, wykonywanych z wykorzystaniem tylko jednego pojazdu.

Na jaką formę opodatkowania warto się zdecydować?

Wybór formy opodatkowania zależy od kilku czynników. Przede wszystkim powinno się wziąć pod uwagę, ile można zarobić w ramach planowanej działalności gospodarczej. Inną ważną kwestią jest wysokość ponoszonych kosztów i opłacalność ich rozliczania. Wreszcie – należy sprawdzić, czy profil zakładanej firmy nie jest wykluczony w poszczególnych formach opodatkowania. Po zorientowaniu się w powyższych czynnikach bez problemu można podjąć właściwą decyzję.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy