Jak ująć usługi kompleksowe na fakturze?

2020-02-25

Każda faktura VAT musi być odzwierciedleniem faktycznego zdarzenia gospodarczego. Ustawa o VAT wymaga, aby każdy dokument tego typu miał określone pozycje, które pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie danych do zdarzenia gospodarczego. Faktura musi zatem określać kwotę, datę zdarzenia, a także wskazać podstawę opodatkowania. Wystawianie faktur w tym sensie jest zrozumiałe dla każdego przedsiębiorcy. Problem pojawia się, gdy przy sprzedaży danego produktu, pojawia się też tak zwana usługa dodatkowa. Nazywamy to usługą kompleksową, a wielu przedsiębiorców ma w tym przypadku problem z poprawnym wystawieniem faktury VAT.

Najważniejsze informacje

Faktura VAT musi odzwierciedlać wszelkie informacje, które dotyczą danego zdarzenia gospodarczego. Oznacza to, że zgodnie z ustawą podatnik jest zobowiązany do odnotowania samej sprzedaży produktu, a także kosztów związanych z dostawą czy świadczeniem dodatkowych usług. Te informacje muszą być zawarte jednakowo na fakturze papierowej jak też w elektronicznej formie. W tym aspekcie prawo dokonuje rozróżnienia na usługi samoistne i kompleksowe. Te pierwsze występują, wtedy gdy dana usługa może zostać zrealizowana i występuje samodzielnie. Do jej wykonania nie wymaga się dodatkowych czynności. W przypadku usług dodatkowych mówimy o świadczeniu, które może być zrealizowane jedynie przy wykorzystaniu dodatkowych usług. Świadczenie główne jest tutaj obwarowane dodatkowymi czynnościami pomocniczymi. Uznajemy je za takowe, kiedy nie są one usługą samą w sobie, a jedynie czynnością niezbędną do realizacji usługi głównej.

W praktyce

Usługi dodatkowe są zatem wykonywane jedynie w przypadku zamówienia wykonania usługi głównej. Ponieważ są elementem niezbędnym przy zamówieniu, to nie mogą być dzielone, jeśli chodzi o cele podatkowe. Stanowią one integralną część dostawy produktu. I choć celem klienta nie jest nabycie usług dodatkowych, to muszą się one znaleźć na fakturze, gdyż de facto klient ponosi koszt ich wykonania. O ile w przeszłości urzędnicy urzędu skarbowego nie zgadzali się na rozbicie poszczególnych usług na różne pozycje, różniące się stopniem opodatkowania i wysokością podatku VAT, to po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnik ma prawo dokonać rozbicia. Wyrokiem sądu usługa kompleksowa, która składa się z wielu świadczeń, może zostać rozbita na poszczególne elementy składowe. Oznacza to, że faktura ma odzwierciedlać faktyczny przebieg transakcji. Podatnik jest tutaj zobowiązany do wykazania faktycznych kosztów, jakie poniósł klient. Wyrok ten jest korzystny jednakowo dla przedsiębiorcy jak też klienta. W pierwszym przypadku przedsiębiorca może skorzystać z niższych wielokrotnie stawek VAT na poszczególne usługi. Jednocześnie klient ma pełen obraz kosztów, jakie był zmuszony ponieść, a dodatkowo jest w stanie przeanalizować wpływ poszczególnych usług dodatkowych na finalną cenę produktu czy usługi. Dzięki temu może dużo trafniej porównać oferty poszczególnych firm i wybrać najkorzystniejszą dla siebie usługę.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy