Jak stosować przepisy PIT i CIT w okresie przejściowym BREXITu

2020-06-10

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które zaczęło obowiązywać od 1 lutego 2020 roku, ma swoje konsekwencje dla wszystkich obywateli Unii, a przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się handlem czy produkcją związaną z rynkiem Wielkiej Brytanii.

Okres przejściowy

Okres przejściowy to czas, kiedy Wielka Brytania jest w sensie ekonomicznym i społecznym traktowana nadal jako formalny członek Unii Europejskiej, ale jako państwo w okresie przejściowym i wychodzące z Unii nie ma żadnego wpływu na procesy decyzyjne, które przebiegają we wspólnocie. Stan ten ma zagwarantować wszystkim stronom czas, który pozwoli im na wynegocjowanie nowych porozumień handlowych i stworzenie relacji dwustronnych, także w zakresie opodatkowania i ogólnego prowadzenia działalności. Umowa obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2020 roku. Dla polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o PIT 2020, oznacza to, że okres przejściowy w zasadzie nie zmienia dotychczasowych relacji z Wielką Brytanią. Dotyczy to jednakowo swobody przepływu pracowników jak też relacji handlowych. Do końca 2020 roku nie będzie cła, kontyngentów oraz jakichkolwiek barier handlowych.

Rozliczenia

Ustawa o CIT potwierdza warunki funkcjonowania, jakie obowiązują przy okresie przejściowym. Dotyczy Wielkiej Brytanii, to znaczy obszaru handlowego Anglii, Szkocji oraz Irlandii Północnej. Artykuł pierwszy ustawy nakazuje traktować Wielką Brytanie jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Sama ustawa, mimo że okres przejściowy może zostać ostatecznie przedłużony o rok czy nawet dwa, dotyczy tylko terminu 31 grudnia 2020 roku. W okresie przejściowym obowiązują wszelkie zwolnienia podmiotów, które działają w myśl artykułu 6 ustawy o CIT, zwłaszcza instytucji wspólnego inwestowania. Ustawa przewiduje też zwolnienia dla tych wszystkich podatników, którzy prowadzą programy emerytalne w sensie zgromadzonych dochodów, pod warunkiem, że są one oszczędzane jedynie na cele emerytalne. Na dotychczasowych zasadach trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku eksport wszelkich towarów do Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że przynajmniej do końca roku podatnicy nie muszą wypełniać dokumentów celnych, a także mieć dodatkowych dokumentów takich jak świadectwa pochodzenia towaru. Rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do respektowania wszelkich dotychczasowych zasada w stosunku do każdego państwa należącego do Unii Europejskiej. Utrzymane są też wszelkie zobowiązania, które dotyczą na przykład zwolnień z płacenia podatku VAT czy akcyzy. Utrzymano limity dla osób podróżujących pomiędzy Wielką Brytanią a dowolnym państwem Unii Europejskiej w tym z Polski. Jak dotąd jednak żadne dokumenty prawne nie odnoszą się do relacji w poszczególnych obszarach podatkowych, jeśli chodzi o okres po 31 grudnia 2020 roku. Wiele zależy tutaj od tego, czy okres przejściowy będzie wydłużony o dodatkowy rok lub dwa. Osobną kwestią są przyszłe negocjacje, jakie prowadzone będą pomiędzy rządem Zjednoczonego Królestwa Anglii i Irlandii Północnej oraz Komisją Europejską i czy negocjacje te zostaną zatwierdzone przez Parlament Europejski.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy