Faktury do paragonów w 2020 roku – jakich błędów się wystrzegać?

2020-07-29

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nas nowe przepisy, które regulują wystawianie faktur do paragonów. Główna zmiana, jeśli chodzi o faktury do paragonów, dotyczy tego, że sprzedawca może wystawić fakturę z numerem NIP, wyłącznie w sytuacji, gdy na samym paragonie będzie widnieć numer NIP nabywcy.

Faktura do paragonu bez NIP

W praktyce zmiana oznacza, że nie możemy już od 1 stycznia 2020 roku wystawiać faktury z numerem identyfikacji podatkowej do paragonu, który nie zawiera tego numeru. Winni o tym pamiętać wszyscy prowadzący działalność gospodarczą, którzy planują odliczyć podatek VAT. Ustawa, a dokładnie istniejący w niej artykuł 106b, jasno mówi, że jeśli mamy do czynienia ze sprzedażą ewidencjonowaną z pośrednictwem kasy rejestrującej, którą to sprzedaż potwierdza paragon fiskalny, to faktura może zostać wystawiona, tylko gdy na paragonie tym, znajduję się numer identyfikacji podatkowej, który pozwala nam zidentyfikować nabywcę danego towaru lub usługi. W przypadku gdy sprzedawca wystawi fakturę, która będzie niezgodna z nowymi przepisami wynikającymi z ustawy, ryzykuje karę. Dany organ podatkowy ma prawo w takiej sytuacji nałożyć na sprzedawcę karę, która sięgać będzie aż 100 procent wysokości podatku, który znajduję się na rzeczonej fakturze. Wysokość kary określa ustawa.

Inne zmiany

Bez względu na to, czy chodzi o faktury online, czy dokumenty wystawiane w tradycyjnej formie, to ustawa nakłada obowiązki także na nabywcę danego towaru czy usługi. Należy pamiętać, że musimy poinformować sprzedawcę o tym, że na paragonie powinien być umieszczony nasz numer identyfikacji podatkowej, a przede wszystkim ten numer podać. W przypadku kiedy tego nie uczynimy, musimy mieć świadomość, że zgodnie z nowo obowiązującym prawem podatkowym sprzedawca może nam jedynie wystawić fakturę dla osoby prywatnej, co w naszym przypadku, oznacza brak możliwości odliczenia podatku VAT w przyszłości. Z tego samego powodu, powinniśmy zadbać o to, aby zapisany na rachunku numer identyfikacji podatkowej był poprawny. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jasno wskazuje, że dokument, w którym na fakturze istnieje prawidłowy numer identyfikacji podatkowej, zaś na rachunku jest on podany błędnie – jest dokumentem wystawionym nieprawidłowo. Jest to o tyle istotne, że nie wszystkie kasy rejestrujące obecne na rynku są dostosowane do nowego prawa i nie umieszczają „z automatu” numeru identyfikacji podatkowej na rachunku. W takiej sytuacji należy poinformować sprzedawcę wcześniej o chęci nabycia usługi lub towaru wraz z fakturą zawierającą NIP. Wszelkie rozliczenia, które będą nieprawidłowe w myśl nowego prawa, obciążają tutaj jednakowo sprzedawcę jak i nabywcę. Osoba kupująca nie może umieścić w ewidencji faktury, która zawiera NIP do paragonu bez numeru identyfikacji podatkowej. Zewidencjonowanie takiej faktury, podobnie jak w przypadku sprzedawcy, wiążę się z karą finansową na poziomie 100% wartości podatku, który jest wskazany na rzeczonej fakturze. Wysokość kary jest wyznaczona w artykule 109a wspomnianej przez nas ustawy.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy