Estoński CIT – od kiedy i dla kogo?

2021-01-07

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, określana potocznie jako estoński CIT. Które firmy będą mogły skorzystać z nowej formy opodatkowania i w jaki sposób wpłynie ona na finanse przedsiębiorców?

Czym jest estoński CIT?

20 lat temu w Estonii wprowadzono przepisy, na mocy których spółki, przeznaczające cały zysk przedsiębiorstwa na inwestycje, mogą korzystać z zerowej stawki podatku dochodowego. Wzorowane na tym modelu rozwiązanie fiskalne, zwane estońskim CIT-em wraz z początkiem roku 2021 wejdzie w życie również w naszym kraju. Głównym celem nowej ordynacji podatkowej – jak podkreśla zarówno minister finansów, jak i premier – ma być motywowanie przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. W skrócie podstawowe założenia, jakie charakteryzują nowy podatek dochodowy od osób prawnych to:

  • brak podatku przez okres, w którym zysk przedsiębiorstwa zostaje w firmie,
  • łatwiejsze rozliczanie dzięki zastosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.
  • brak konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej,
  • ograniczenie obowiązków administracyjnych.

Dla kogo estoński CIT?

Nowa formuła opodatkowania kierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w formie spółek kapitałowych, których przychody nie przekraczają 100 mln zł. Udziałowcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach. Pozostałe kryteria, wyszczególnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, to:

  • zatrudnienie w spółce minimum 3 osób z wyłączeniem udziałowców,
  • przychody pasywne nieprzekraczające przychodów z działalności operacyjnej,
  • ponoszenie przez firmę nakładów inwestycyjnych.

Powyższe wymogi muszą zostać spełnione jednocześnie. Oznacza to, że estoński podatek dochodowy od osób prawnych będzie dotyczył ok. 200 000 spółek, czyli obejmie zdecydowaną większość podatników CIT.

Nowy podatek dochodowy od osób prawnych - korzyści dla firm

Oprócz motywowania do tworzenia nowych miejsc pracy estoński CIT ma również na celu zwiększenie odporności biznesów na dekoniunkturę. W sytuacji globalnego spowolnienia gospodarczego faktyczny brak podatku dochodowego może przyczynić się do uratowania wielu firm. Nowa ordynacja ma na celu również zwiększenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa, a także ograniczenie czasu niezbędnego do przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Korzyści dla gospodarki

Nowy podatek dochodowy od osób prawnych, warunkowany przeznaczaniem zysku przedsiębiorstwa na inwestycje, ma w zamyśle prawodawców przynieść szereg korzyści całej gospodarce. Przede wszystkim estoński CIT ma stanowić mechanizm zwiększający odporność gospodarki na kryzysy oraz likwidujący bariery rozwojowe dla sektora MŚP. Zwiększanie potencjału inwestycyjnego firm ma również na celu wzrost ich konkurencyjności. Jednocześnie, nowe przepisy CIT mają zwiększyć atrakcyjność Polski jako kraju przyjaznego do lokowania nowych inwestycji.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy