Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – co to jest? kto powinien się zarejestrować?

2021-06-08

 

Kto musi zarejestrować się CRPA?

W dniu 30 czerwca minie termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, w skrócie CRPA.  

Od 1 lutego 2021 do 30 czerwca 2021 trwa okres przejściowy na dokonanie rejestracji przez podmioty, które do tej pory nie podlegały obowiązkowi rejestracyjnemu, tj:

  • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe prowadzące działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
  • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej niebędące osobami fizycznymi takie jak wojsko, Straż Graniczna, policja, GOPR, jednostki samorządu terytorialnego (gmina, a nie szkoła, przedszkole), zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG.

Fakultatywnie zarejestrować mogą się osoby fizyczne, które zużywają do celów grzewczych gaz LPG (zwolniony z akcyzy z uwagi na przeznaczenie).

Co do zasady, rejestracji należy dokonać przed podjęciem działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi lub przed pierwszym nabyciem przeznaczonych do zużycia wyrobów akcyzowych, które podlegają zwolnieniu z akcyzy. Natomiast w sytuacji prowadzenia działalności akcyzowej lub wykonywania czynności, które podlegały obowiązkowi rejestracji jeszcze przed wprowadzeniem rejestru elektronicznego, należy zarejestrować się w CRPA do 30 czerwca 2021 r. W tym celu podmioty zarejestrowane dotychczas w rejestrach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych są zobowiązane potwierdzić dane oraz uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne. Z tą chwilą zostaną zarejestrowane w CRPA. Uzupełnienie danych odbywa się w sposób elektroniczny za pomocą CRPA.

Pamiętaj! Do 30 czerwca 2021 r. należy uzupełnić złożone zgłoszenie AKC-R, o dane, które do tej pory nie były wymagane. Na formularzu konieczne jest podanie daty rozpoczęcia działalności w akcyzie. W sytuacji, gdy zagubiliśmy papierowy AKC-R, należy skontaktować się z urzędem skarbowym właściwym w sprawach akcyzy, gdzie uzyskamy potrzebne informacje.

Nowe regulacje nie dotyczą osób fizycznych, zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych.

 

Jak zarejestrować się w CRPA?

W celu zarejestrowania się CRPA oraz dokonania uzupełnienia danych w AKC-R, konieczne jest założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskania numeru ID SISC, który  będzie służył do komunikacji z organami celnymi. Usługa jest bezpłatna.

Zgłoszenie rejestracyjne w CRPA wymaga m.in. podpisu w formie:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego,
  • podpisu weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego,
  • podpisu osobistego,
  • innego podpisu dopuszczonego przez ministra finansów.

CRPA prowadzony jest przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i zastępuje składanie papierowych formularzy rejestracyjnych AKC-R.

 

Podsumowanie

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych działa od 1 lutego 2021 roku i jest bazą podmiotów, które zgłosiły się dla celów podatku akcyzowego. Niedopełnienie obowiązku rejestracji w CRPA skutkuje zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Natomiast podmioty zużywające wyroby akcyzowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi nie będą mogły nabywać zwolnionych z akcyzy paliw lotniczych, żeglugowych, LPG.

Wprowadzone rozwiązanie likwiduje papierowe zgłoszenia rejestracyjne oraz zwiększa bezpieczeństwo w obrocie wyrobami akcyzowymi, bowiem system elektroniczny umożliwia weryfikacje kontrahentów uczestniczących w obrocie towarami akcyzowymi. Ponadto system pozwala na korzystanie z elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność.

Cofnij do listy