Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

2020-10-23

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG, to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, firm, które działają na terytorium Polski. Rejestr został uruchomiony 1 lipca 2011 roku by za jego pomocą, bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną:

  • założyć firmę,
  • dokonać zmian we wpisie,
  • wznowić działalność gospodarczą firmy,
  • zawiesić działalność gospodarczą,
  • zamknąć działalność gospodarczą.

 

Korzystanie z portalu CEIDG jest bezpłatne. W celu założenia firmy, dokonania zmian wpisu itd. konieczne jest potwierdzenie tożsamości osoby, która tego dokonuje, dlatego konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym albo profilu zaufanego.

Z portalu oprócz osób, które chcą zarejestrować działalność, korzystają także podmioty, które mają na celu zweryfikowanie danych potencjalnych kontrahentów, partnerów handlowych. W tym miejscu wykorzystują wyszukiwarkę CEIDG.

Działanie portalu ułatwia nie tylko założenie firmy, ale także kontakt z urzędem skarbowym, ZUS czy też GUS. Wypełniając formularz CEIDG-1 rejestrujemy nową działalność gospodarczą, a także składamy:

  • Wniosek o wpis do rejestru REGON,
  • Zgłoszenie identyfikacyjna albo aktualizacyjne NIP do urzędu skarbowego,
  • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • Zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS.

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani porady podatkowej, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje przedstawiony materiał dla własnych potrzeb, na własną odpowiedzialność. 

Cofnij do listy