Nowy plik JPK_VAT z deklaracją już od 1 października 2020 roku

03.07.2020
Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie od 1 października 2020 r. nowej struktury pliku JPK_VAT? Jak przygotować się do zbliżającej rewolucji?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020
26.06.2020
Ważne terminy dla firm w lipcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Przesunięcie terminów wprowadzenia kas fiskalnych online na 2021 rok

23.06.2020
Trwająca nadal epidemia wirusa Covid 19 stała się przyczyną przesunięcia obowiązku zastosowania kasy online.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część IV

KPiR bez tajemnic część IV
16.06.2020
Czym są materiały podstawowe i pomocnicze, co rozumiemy pod pojęciem towarów handlowych? Jak je ująć w KPiR?
Szczegóły wpisu >

Jak stosować przepisy PIT i CIT w okresie przejściowym BREXITu

10.06.2020
Brexit ma swoje konsekwencje dla wszystkich obywateli Unii, a przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się handlem czy produkcją związaną z rynkiem Wielkiej Brytanii.
Szczegóły wpisu >

Skan faktury a prawo do odliczenia VAT

01.06.2020
W dobie cyfryzacji coraz większa ilość przedsiębiorców wysyła faktury drogą elektroniczną. Jednakże pojawia się pytanie czy otrzymanie skanu faktury pozwala na odliczenie naliczonego podatku VAT?
Szczegóły wpisu >

Szybciej, łatwiej i oszczędnie czyli automatyzacja w księgowości

Szybciej, łatwiej i oszczędnie czyli automatyzacja w księgowości
28.05.2020
Szybko zmieniający się świat sprawia, że wykorzystanie systemów informatycznych w codziennej pracy staje się opcją konieczną.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020
26.05.2020
Ważne terminy dla firm w czerwcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Kara umowna a podatek dochodowy

26.05.2020
Od 2019 roku obserwujemy nowe podejście ze strony organów podatkowych do kwestii kar umownych. Kara umowna nakładana jest na jedną ze stron transakcji na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Szczegóły wpisu >

Bon jednego przeznaczenia – definicja i sposób opodatkowania na gruncie VAT

11.05.2020
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług, związane z opodatkowaniem bonów jednego przeznaczenia.
Szczegóły wpisu >

Faktura uproszczona – definicja i elementy, które musi zawierać

04.05.2020
Co to jest faktura uproszczona? Jakie elementy musi zawierać? Czy paragon może stanowić podstawę do księgowania?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020
30.04.2020
Ważne terminy dla firm w maju 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Wystawianie faktur podmiotom zagranicznym (VAT NP)

20.04.2020
Jak powinna wyglądać faktura dla zagranicznego kontrahenta?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020
31.03.2020
Ważne terminy dla firm w kwietniu 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca?

20.03.2020
Niezwykle częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest tworzenie jednej, łącznej faktury, która ma charakter zbiorczy i obejmuje pewien okres korzystania z usług.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020
28.02.2020
Ważne terminy dla firm w marcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Jak ująć usługi kompleksowe na fakturze?

25.02.2020
Wystawianie faktur, gdy przy sprzedaży danego produktu, pojawia się też tak zwana usługa dodatkowa bywa problematyczna. Jak ująć usługi kompleksowe na fakturze VAT?
Szczegóły wpisu >

Faktura - definicja i elementy, które musi zawierać

03.02.2020
Faktura to podstawowy dokument sprzedaży, a zasady jej wystawiania i przechowywania są określone prawem.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część III

KPiR bez tajemnic część III
31.01.2020
Podstawą zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów są dowody księgowe.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.
28.01.2020
Ważne terminy dla firm w lutym 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Likwidacja spółki cywilnej

23.01.2020
Zapisy Kodeksu cywilnego wskazują, że umowa spółki cywilnej ulega rozwiązaniu m..in. z upływem czasu określonego w umowie, osiągnięcia założonego w umowie celu, z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika
Szczegóły wpisu >

Należyta staranność w VAT – definicja i kryteria

16.01.2020
Należyta staranność jest pojęciem, które należy do grona klauzul generalnych, takich jak chociażby zachowanie szczególnej ostrożności na drodze czy wykorzystywanie rzeczy zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
Szczegóły wpisu >

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.
13.01.2020
Zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszają próg podatkowy z 18% do 17%. Zmianie ulega także kwota zmniejszająca podatek.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemni część II

KPiR bez tajemni część II
08.01.2020
Podatnicy są zobowiązani założyć księgę na 1 stycznia roku podatkowego, albo gdy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku – na dzień rozpoczęcia działalności.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2020 r.

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2020 r.
27.12.2019
Ważne terminy dla firm w styczniu 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Mały podatnik VAT od 2020 roku

17.12.2019
Małym podatnikiem VAT od 2020 roku będzie firma, której obroty, wraz z wartością podatku, nie przekroczyły w 2019 roku kwoty 1 200 000 euro tj. 5 248 000 zł.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część I

KPiR bez tajemnic część I
10.12.2019
Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2019
28.11.2019
Ważne terminy dla firm w grudniu 2019 roku.
Szczegóły wpisu >

Płatności za pomocą tzw. „białej listy”

Płatności za pomocą tzw. „białej listy”
14.11.2019
Wpłata na rachunek bankowy inny niż wskazany na białej liście, będzie sankcjonowana.
Szczegóły wpisu >

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
04.11.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych działa od 13 października 2019r., ale pełną funkcjonalność osiągnie 13 kwietnia 2020 r.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2019

Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2019
30.10.2019
Ważne terminy dla firm w listopadzie 2019 roku
Szczegóły wpisu >

Jak wybrać program do faktur online

Jak wybrać program do faktur online
18.10.2019
W sieci można znaleźć coraz więcej firm, które mają w swojej ofercie programy do fakturowania online dające wygodę, łatwość i szybkość obsługi.
Szczegóły wpisu >

Przedawnienie prawa do odliczenia VAT

10.10.2019
Prawo podatkowe w naszym kraju jest niestety bardzo często skomplikowane, a z każdym rokiem przepisów przybywa.
Szczegóły wpisu >

Załącznik nr 15 do Ustawy o VAT

09.10.2019
Załącznik nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zacznie obwiązywać z dniem 1 listopada 2019 r.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2019

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2019
27.09.2019
Ważne terminy dla firm w październiku 2019 roku.
Szczegóły wpisu >

Wiążąca Informacja Stawkowa

09.09.2019
Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. na podstawie której, z dniem 01 listopada 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej.
Szczegóły wpisu >

Jak prawidłowo wystawić duplikat faktury?

Jak prawidłowo wystawić duplikat faktury?
06.09.2019
Co zrobić w przypadku zniszczenia lub zagubienia faktury?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2019
02.09.2019
Ważne terminy dla firm we wrześniu 2019 roku
Szczegóły wpisu >

Kiedy można anulować fakturę?

14.08.2019
Czy jest możliwe anulowanie faktury i co należy wykonać, aby faktura została usunięta?
Szczegóły wpisu >

Kasy online

Kasy online
12.08.2019
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.
Szczegóły wpisu >

Pusta faktura

06.08.2019
Czy wiesz czym jest pusta faktura i jakie grożą sankcje za posługiwanie się nią. Zapraszamy do lektury.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2019

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2019
31.07.2019
Ważne terminy dla firm w sierpniu 2019 roku.
Szczegóły wpisu >

Zaliczka a zadatek

15.07.2019
Szukasz odpowiedzi na pytanie czym różni się zaliczka od zadatku? Zapraszamy do lektury.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2019

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2019
28.06.2019
Ważne terminy dla firm w lipcu 2019 roku.
Szczegóły wpisu >

Zasady wystawiania faktur opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

20.06.2019
Ministerstwo Finansów opublikowało na Portalu podatkowym komunikat w sprawie zasad wystawiania faktur.
Szczegóły wpisu >

Rejestracja i wykreślenie podatnika VAT UE

Rejestracja i wykreślenie podatnika VAT UE
07.06.2019
Podatnicy, którzy zamierzają dokonywać transakcji z podmiotami z państw Unii Europejskiej mają obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE.
Szczegóły wpisu >

Czy faktura pro forma pełni rolę oferty handlowej?

30.05.2019
Jakie konsekwencje wiążą się z wystawieniem pro formy i kiedy powinna być stosowana?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2019

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2019
30.05.2019
Ważne terminy dla firm w czerwcu 2019 roku.
Szczegóły wpisu >

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

20.05.2019
18 kwietnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które obligują zamawiających do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych o określonej przepisami strukturze.
Szczegóły wpisu >

Nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 r.

09.05.2019
Już 5 lutego 2019 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano pierwsze informacje w zakresie zmian, jeśli chodzi o stawki VAT.
Szczegóły wpisu >