Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2021

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2021
24.02.2021
Ważne terminy dla firm w marcu 2021 roku
Szczegóły wpisu >

Jaką formę opodatkowania wybrać?

19.02.2021
Rozpoczynając prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba podjąć wiele istotnych decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Ma ona bezpośredni wpływ na to, ile pieniędzy każdego roku zostanie w na
Szczegóły wpisu >

Krajowy System e-Faktur

08.02.2021
Do 23.02.2021 r. potrwają konsultacje podatkowe w sprawie KSeF.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2021

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2021
27.01.2021
Ważne terminy dla firm w lutym 2021 roku.
Szczegóły wpisu >

Nabywca jako wystawca faktury, czyli na czym polega samofakturowanie?

Estoński CIT – od kiedy i dla kogo?

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2021

Terminarz dla przedsiębiorców STYCZEŃ 2021
30.12.2020
Ważne terminy dla firm w styczniu 2021 roku
Szczegóły wpisu >

Metoda kasowa w podatku VAT – pojęcie, zastosowanie, zasady

29.12.2020
Metoda kasowa polega na rozliczeniu podatku VAT w momencie uregulowania należności.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część VI

KPiR bez tajemnic część VI
24.11.2020
Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowo wskazują jakie dane należy umieścić w poszczególnych kolumnach KPiR.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców GRUDZIEŃ 2020
24.11.2020
Ważne terminy dla firm w grudniu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Działalność niezarejestrowana – dla kogo? Obowiązki i przywileje

19.11.2020
Artykuł 5 ustęp 1 ustawy o prawie przedsiębiorców wskazuje warunki prowadzenia działalności niezarejestrowanej, które zależą od wysokości dochodu uzyskiwanego z tego tytułu.
Szczegóły wpisu >

SLIM VAT - uproszczenie podatku VAT?

17.11.2020
Czy szumnie ogłaszane przez Ministerstwo Finansów uproszczenia w podatku VAT, pod hasłem SLIM VAT, są rzeczywiście korzystne dla podatnika?
Szczegóły wpisu >

Paragon fiskalny z numerem NIP raz jeszcze

02.11.2020
W dniu 16 października na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe dotyczące paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.
Szczegóły wpisu >

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od dnia 1 października 2020

30.10.2020
Od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani do składania nowego JPK_VAT, obejmującego część ewidencyjną i deklaracyjną.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2020

Terminarz dla przedsiębiorców LISTOPAD 2020
30.10.2020
Ważne terminy dla firm w listopadzie 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

23.10.2020
Rejestr CEIDG to narzędzie ułatwiające prowadzenie firmy, bez wychodzenia z domu, w formie elektronicznej i bezpłatnie.
Szczegóły wpisu >

Oznaczenie GTU w nowym pliku JPK_V7

05.10.2020
Oznaczenie grupy towarów i usług (GTU) dotyczy wyłącznie sprzedaży, a lista towarów i usług objętych obowiązkiem oznaczenia GTU jest całkiem długa.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część V

KPiR bez tajemnic część V
28.09.2020
Czego dotyczy spis z natury? Co należy w nim umieścić i czy spis należy wykazać w KPiR?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2020

Terminarz dla przedsiębiorców PAŹDZIERNIK 2020
28.09.2020
Ważne terminy dla firm w październiku 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Jednoosobowa działalność – jak przekształcić ją w spółkę?

Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców WRZESIEŃ 2020
28.08.2020
Ważne terminy dla firm we wrześniu 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

SLIM VAT pomysł Ministerstwa Finansów na uproszczenie rozliczeń w podatku VAT

SLIM VAT pomysł Ministerstwa Finansów na uproszczenie rozliczeń w podatku VAT
19.08.2020
Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2021 roku.
Szczegóły wpisu >

Mikrorachunek podatkowy – gdzie znaleźć i jak płacić, pojęcie i zastosowanie.

07.08.2020
Co to jest mikrorachunek podatkowy? Jak sprawdzić jego numer? – odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie.
Szczegóły wpisu >

Podatek od czynności cywilnoprawnych (skrót PCC) – pojęcie i zasady.

07.08.2020
Podatek od czynności prawnych (PCC) jest podatkiem, który należy rozliczyć w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców SIERPIEŃ 2020
29.07.2020
Ważne terminy dla firm w sierpniu 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Faktury do paragonów w 2020 roku – jakich błędów się wystrzegać?

29.07.2020
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nas nowe przepisy, które regulują wystawianie faktur do paragonów.
Szczegóły wpisu >

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją już od 1 października 2020 roku

03.07.2020
Jakie zmiany niesie za sobą wprowadzenie od 1 października 2020 r. nowej struktury pliku JPK_VAT? Jak przygotować się do zbliżającej rewolucji?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców LIPIEC 2020
26.06.2020
Ważne terminy dla firm w lipcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Przesunięcie terminów wprowadzenia kas fiskalnych online na 2021 rok

23.06.2020
Trwająca nadal epidemia wirusa Covid 19 stała się przyczyną przesunięcia obowiązku zastosowania kasy online.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część IV

KPiR bez tajemnic część IV
16.06.2020
Czym są materiały podstawowe i pomocnicze, co rozumiemy pod pojęciem towarów handlowych? Jak je ująć w KPiR?
Szczegóły wpisu >

Jak stosować przepisy PIT i CIT w okresie przejściowym BREXITu

10.06.2020
Brexit ma swoje konsekwencje dla wszystkich obywateli Unii, a przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się handlem czy produkcją związaną z rynkiem Wielkiej Brytanii.
Szczegóły wpisu >

Skan faktury a prawo do odliczenia VAT

01.06.2020
W dobie cyfryzacji coraz większa ilość przedsiębiorców wysyła faktury drogą elektroniczną. Jednakże pojawia się pytanie czy otrzymanie skanu faktury pozwala na odliczenie naliczonego podatku VAT?
Szczegóły wpisu >

Szybciej, łatwiej i oszczędnie czyli automatyzacja w księgowości

Szybciej, łatwiej i oszczędnie czyli automatyzacja w księgowości
28.05.2020
Szybko zmieniający się świat sprawia, że wykorzystanie systemów informatycznych w codziennej pracy staje się opcją konieczną.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców CZERWIEC 2020
26.05.2020
Ważne terminy dla firm w czerwcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Kara umowna a podatek dochodowy

26.05.2020
Od 2019 roku obserwujemy nowe podejście ze strony organów podatkowych do kwestii kar umownych. Kara umowna nakładana jest na jedną ze stron transakcji na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Szczegóły wpisu >

Bon jednego przeznaczenia – definicja i sposób opodatkowania na gruncie VAT

11.05.2020
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług, związane z opodatkowaniem bonów jednego przeznaczenia.
Szczegóły wpisu >

Faktura uproszczona – definicja i elementy, które musi zawierać

04.05.2020
Co to jest faktura uproszczona? Jakie elementy musi zawierać? Czy paragon może stanowić podstawę do księgowania?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MAJ 2020
30.04.2020
Ważne terminy dla firm w maju 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Wystawianie faktur podmiotom zagranicznym (VAT NP)

20.04.2020
Jak powinna wyglądać faktura dla zagranicznego kontrahenta?
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020

Terminarz dla przedsiębiorców KWIECIEŃ 2020
31.03.2020
Ważne terminy dla firm w kwietniu 2020 roku.
Szczegóły wpisu >

Jaka data sprzedaży na fakturze dokumentującej łącznie sprzedaż z całego miesiąca?

20.03.2020
Niezwykle częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest tworzenie jednej, łącznej faktury, która ma charakter zbiorczy i obejmuje pewien okres korzystania z usług.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020

Terminarz dla przedsiębiorców MARZEC 2020
28.02.2020
Ważne terminy dla firm w marcu 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Jak ująć usługi kompleksowe na fakturze?

25.02.2020
Wystawianie faktur, gdy przy sprzedaży danego produktu, pojawia się też tak zwana usługa dodatkowa bywa problematyczna. Jak ująć usługi kompleksowe na fakturze VAT?
Szczegóły wpisu >

Faktura - definicja i elementy, które musi zawierać

03.02.2020
Faktura to podstawowy dokument sprzedaży, a zasady jej wystawiania i przechowywania są określone prawem.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemnic część III

KPiR bez tajemnic część III
31.01.2020
Podstawą zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów są dowody księgowe.
Szczegóły wpisu >

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.

Terminarz dla przedsiębiorców LUTY 2020 r.
28.01.2020
Ważne terminy dla firm w lutym 2020 roku
Szczegóły wpisu >

Likwidacja spółki cywilnej

23.01.2020
Zapisy Kodeksu cywilnego wskazują, że umowa spółki cywilnej ulega rozwiązaniu m..in. z upływem czasu określonego w umowie, osiągnięcia założonego w umowie celu, z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika
Szczegóły wpisu >

Należyta staranność w VAT – definicja i kryteria

16.01.2020
Należyta staranność jest pojęciem, które należy do grona klauzul generalnych, takich jak chociażby zachowanie szczególnej ostrożności na drodze czy wykorzystywanie rzeczy zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
Szczegóły wpisu >

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.

Skala podatkowa od 1 stycznia 2020 r.
13.01.2020
Zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszają próg podatkowy z 18% do 17%. Zmianie ulega także kwota zmniejszająca podatek.
Szczegóły wpisu >

KPiR bez tajemni część II

KPiR bez tajemni część II
08.01.2020
Podatnicy są zobowiązani założyć księgę na 1 stycznia roku podatkowego, albo gdy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku – na dzień rozpoczęcia działalności.
Szczegóły wpisu >