JPK
Przekonaj się jakie proste może być prowadzenie firmy
Z tos łatwo i bezpiecznie wystawiaj e-faktury, prowadź księgowość, generuj pliki JPK
Sprawdź jakie moduły znajdziesz w tos
Faktury
zarządzaj wszystkimi fakturami
Moduł faktury pozwala na wystawienie i przesyłanie faktur VAT oraz odbieranie i akceptowanie faktur otrzymywanych od dostawców.
KPiR
prowadź książkę przychodów i rozchodów w formie uproszczonej.
Moduł KPIR pozwala na automatyczne zapisy w książce na podstawie otrzymywanych oraz wysłanych faktur.
Rejestry VAT
twórz rejestry vat sprzedaży i zakupu na podstawie dowodów księgowych.
Moduł umożliwia prowadzenie Rejestrów VAT oraz generowanie pliku JPK_VAT.
Kontrahenci
twórz bazę swoich klientów współpracujących z firmą.
Moduł pozwala na dodawanie do bazy nowych kontrahentów oraz zarządzanie nimi.
Raporty
analizuj współpracę ze swoimi kontrahentami
Moduł raportowy umożliwia tworzenie własnych raportów.
Moje dokumenty
twórz foldery i wrzucaj do nich akty prawne oraz inne dokumenty
Moduł umożliwia usystematyzowanie dokumentów, które wykorzystujesz w pracy.
Poznaj aplikację do wystawiania, odbierania i przesyłania e-faktur
Skorzystaj z bezpiecznego narzędzia do zarządzania e-fakturami, prowadzenia KPiR, Rejestrów VAT, generowania plików JPK.
TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka