Download legal acts

Kodeks karny skarbowy

 

Prawo przedsiębiorców

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych

 

Rozporządzenie w sprawie podróży służbowych

 

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR

 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

 

TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka TOS Innowacyjna Gospodarka